IT-seksjon, Nødnett og pandemi

NRBR har fått i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å oppgradere nødnettradioene til Øvre Romerike brann og redning (ØRB), flyplassbrannvesenet på Gardermoen (OSL) og NRBRs egne. Kommunesammenslåingene på nyåret og politireformen som førte til reduksjon av politidistriktene til 12 på landsbasis, gjorde oppgraderingen nødvendig. Det er NRBRs IT-seksjon som står for arbeidet med oppgraderingen

Før ferien fikk vår IT-seksjon i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å oppgradere nødnettradioene til Øvre Romerike brann og redning (ØRB) og flyplassbrannvesenet på Gardermoen (OSL). Nå som oppgaven er gjort, er det våre egne radioer som står for tur. Forresten: Nødnettet er et kryptert samband for alle nødetatene og for andre som driver med beredskap, slik som for eksempel Røde Kors. Det er gjennom Nødnettet at alle disse kommuniserer under en hendelse.

Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingene på nyåret og politireformen som førte til reduksjon av politidistriktene til 12 på landsbasis, gjorde oppgraderingen nødvendig. Brannvesenets 110-sentralstruktur følger nemlig politidistriktene. Endringene krevde at Nødnettets såkalte «talegrupper» ble oppdatert.

Talegrupper

Det er til 110-sentralene at nødtelefoner til brannvesen fra publikum kommer inn og hvor brannbiler og andre ressurser som skal ut på skadestedet blir styrt fra. 110-sentralen styrer dette via radiosamband og tildeler da også hvilke talegrupper som skal benyttes til å kommunisere under en hendelse. Det finnes egne kanaler for brannvesen og det er samvirkekanaler hvor brannvesen, ambulansetjenesten og politi kan kommunisere sammen. Denne kanalen heter BAPS.

Droner og pc-er

Et moderne brannvesen benytter seg av mange dataløsninger og mye teknikk og alt skal fungere sammen, også når det bokstavelig talt brenner! Blant annet er det viktig å kunne drifte hendelser ute, med alt det innebærer. For eksempel har vi en drone som kan sende viktig informasjon fra en hendelse, men da må mottaket av film og annen informasjon både være på plass og virke. Ved mindre skogbranner vil det være nødvendig at de som leder innsatsen har provisoriske løsninger ute i skogen, slik at man får koblet seg opp på pc-er med kartverk, avgjørende dokumenter og film fra drone. Ved store skogbranner kan det være hensiktsmessig å sette stab, med hjelp av Sivilforsvaret, nær hendelsesstedet og da må også pc-er og tilganger fungere her for mange personer.

IT-seksjon og korona

I NRBR har vi hatt en IT-seksjon siden 2012. Seksjonen er ikke større enn at den får plass i forsetene av en brannbil, men de to medarbeiderne har ikke bare operativ avdeling, men hele NRBR, som arbeidsfelt. Særlig da koronaen sendte våre dagtidsfolk inn på hjemmekontoret, var det viktig at vi allerede hadde løsninger som fungerte uten at vi fysisk trengte å sitte på brannstasjonen: Lønn ble utbetalt, dokumenter havnet i arkivet, telefoner ble besvart, avdelingsmøter og tilsyn ble avholdt på Zoom. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave for en IT-seksjon i en moderne nødetat: datasikkerhet, og krisehåndtering ved cyberangrep eller strømbortfall.