Alle femåringer i barnehagene i Lørenskog og Skedsmo inviteres til en dag på brannstasjonen!

Meld din barnehage på vår Femåringskampanje!

Femåringskampanje - 2019 - Skedsmo og Lørenskog kommune

  • Brannforebyggende kampanje for 5-åringene i Lørenskog og Skedsmo kommune

    NRBR har forsommeren 2019 en brannforebyggende kampanje ("5-åringene") overfor de eldste barna i barnehagene og de ansatte som har denne aldersgruppen. Kampanjen gjelder i 2019 for kommunene Nittedal, Lørenskog og Skedsmo. De barnehagene som melder seg på og som følger forpliktelsene, vil få invitasjon til å besøke brannstasjonen i sin kommune på en avtalt tid sent i april eller i begynnelsen av mai. Da blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for femåringene der. Nøyaktig dato og klokkeslett vil bli sendt i invitasjon tidlig i april. FRIST FOR Å MELDE SEG PÅ KAMPANJEN: 11. MARS. De barnehagene som melder seg på kampanjen MÅ forplikte seg til å følge undervisningsopplegget om brannvern fra Bjørnis eller annet pedagogisk opplegg tilpasset aldersgruppen for 5-åringene i løpet av våren.
    NB Dere vil få beskjed om endelig dato og klokkeslett etter påmeldingsfristen. Det er avhengig av hvor mange barnehager som melder seg på samme dato.
    Jeg er inneforstått med at jeg ved å sende inn dette skjemaet, er ansvarlig for at barnehagen følger undervisningsopplegget om brannvern fra Bjørnis eller annet pedagogisk alderstilpasset opplegg for 5-åringene i løpet av våren 2019.
  • NRBR deler uansett ikke epostadressen din eller andre personlige opplysninger med andre aktører.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.