Alle skolene får besøk av oss i november!

Alle elevene på femte trinn i våre kommuner får besøk av brannvesenet før 1. desember. Som en del av førjulskampanjen Brannvesenets julekalender underviser vi elevene før vi deler ut årets kalender. Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Startskuddet har gått – julen er nær!

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er i gang med å besøke alle barneskolene i sine kommuner. Det er et race, for vi må rekke å undervise elevene på femte trinn i grunnleggende brannvern før første desember. Da åpnes selvsagt første luke i Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid. 

NRBR er ikke alene om skolebesøk i november. Brannvesen over hele landet skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen, som nå er inne i sitt 16. år. Nytt av året, er at også barneavdelingene på de største sykehusene har fått tilbud om deltakelse.

Styringsgruppa

I styringsgruppa for Brannvesenets julekalender sitter Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Asker og Bærum brannvesen IKS. Det er vi som lager kampanjen som andre brannvesen kan være med på.

Grønt nivå …?

Det er klart vi er spent på smittesituasjonen og om våre fysiske besøk vil la seg gjennomføre. I fjor måtte vi, som så mange av de andre som var med på kampanjen, undervise via Zoom. Digitale løsninger fungerte fint, og vi gjør det gjerne igjen hvis vi må, men det er nå best å møtes ansikt til ansikt. Vi krysser fingrene …

Filmer fra hele landet

Uansett form på undervisningen, så får elevene utdelt en tradisjonell julekalender med luker som skal åpnes hver dag. I den tilhørende nettkalenderen finner barna konkurranser med premier og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging. Sjekk ut kalenderen her: (www.brannvesenetsjulekalender.no).

 

Barn gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.