Alt om bål 2018

Kan jeg brenne bål eller noe annet? Det er forskjellige regler i våre kommuner om bål og annen brenning. Sankthansbål må du søke om eller melde i alle våre kommuner.

Alle kommuner i Norge

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende. Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En regnskur vil ikke fjerne skogbrannfare. Vanligvis krever dette mye regn over flere dager. Se forskrift om brannforebygging § 3 . NRBR anser det som trygt å bruke gass- og brenselsfyrte kokeapparater hvis skogbrannfaren ikke er høy, apparatet brukes i henhold til bruksanvisningen og man befinner seg på et sted hvor bruken åpenbart ikke kan medføre brann. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er.

Her finner du veiledning til forskrift om brannforebygging

I noen perioder er det forbud mot all type brenning, hvis brannfaren er spesielt stor. Informasjon om dette legger  Nedre Romerike brann- og redningsvesen ut på hjemmesiden og på Facebook hvis det blir aktuelt.

NRBR har laget tre plakater på norsk, polsk og engelsk som i disse tilfellende kan henges opp på faste grill- og bålplasser. 

Les om allemannsretten og bålreglene her.

Lørenskog, Skedsmo og Rælingen kommuner

I disse kommunene er hovedregelen at all utendørs brenning forbudt. Dette gjelder for eksempel brenning av alle typer avfall, bålbrenning og sviing av halm, gress eller lyng. Men det er lov:

 • å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging, i hagen og annen innmark på privat grunn. Men det må ikke plage naboer og lignende. Du må bruke rent trevirke eller kull.
 • å bruke flyttbare grillinnretninger på samlingsplasser og fellesområder. Men du må rydde opp etter deg på en forsvarlig måte (for eksempel slokke bålet og fjerne søppel)
  å bruke godkjente helårs bålplasser der kommunen har slike
 • å tenne kaffe- og turbål i eller i nærheten av skog og annen utmark. Men du må sørge for at det åpenbart ikke kan føre til brann, ved at det for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
 • å brenne floghavre i forbindelse med landbruk og å brenne fremmede skadelige arter. Du må gi brannvesenet beskjed i forkant på skjema her.
 • Sankthansbål må søkes om til brannvesenet senest tre uker i forveien på elektronisk skjema her.

Du kan søke om fritak for annen type brenning på vårt elektroniske skjema her.

Les mer om reglene i de ulike kommunene her («Lokale forskrifter om åpen brenning»): Lørenskog, Skedsmo og Rælingen

Nittedal kommune

I denne kommunen er hovedregelen at all utendørs brenning forbudt. Dette gjelder for eksempel brenning av alle typer avfall, bålbrenning og sviing av halm, gress eller lyng.

Ønsker du å tenne kaffe- og turbål i eller i nærheten av skog og annen utmark, må du søke Nedre Romerike brann- og redningsvesen på elektronisk skjema.

Men det er lov:

 • å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging, i hagen og annen innmark på privat grunn. Men det må ikke plage naboer og lignende. Du må bruke rent trevirke eller kull.
 • å bruke flyttbare grillinnretninger på samlingsplasser og fellesområder. Men du må rydde opp etter deg på en forsvarlig måte (for eksempel slokke bålet og fjerne søppel)
 • å bruke godkjente helårs bålplasser der kommunen har slike
 • å brenne floghavre i forbindelse med landbruk og å brenne fremmede skadelige arter. Du må gi brannvesenet beskjed i forkant på skjema her.
 • Sankthansbål må søkes om til brannvesenet senest tre uker i forveien på elektronisk skjema her.

Du kan søke om fritak for annen type brenning på vårt elektroniske skjema her.

Les mer om reglene i «Lokal forskrifter om åpen brenning» for Nittedal.

Fet, Sørum, Rømskog og Aurskog-Høland

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder. Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Ønsker du å brenne noe som ikke er et kaffe- og turbål, som for eksempel bråtebrenning og brenning av hageavfall, må du kontakte forurensningsmyndigheten i kommunen. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning.

Sankthansbål, bråtebrann og andre bål på innmark må meldes til brannvesenet. Bråtebrann og andre bål i utmark må du søke brannvesenet om. Felles melde- og søknadsskjema finner du her.