Bål og bråte i koronatider

Det er unormale tider på mange måter. Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Samtidig er Norge inne i en unntakstilstand, hvor det er viktig å skjerme kritiske funksjoner.

Derfor ber vi innstendig at publikum ikke tenner bål eller brenner bråte, selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april. Dette ber vi særlig om fordi alle må nå hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger!

I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom vi har redusert bemanning.

Alt om bål, regler på Nedre Romerike og forebyggende forskriften finner du her.

Hjelp oss med å skjerme brannmannskapene

I likhet med andre bedrifter og organisasjoner, er vi noen færre på vakt i disse tider. I tillegg må vi gjøre alt for å unngå nettopp DEN utrykningen som smitter vaktlaget vårt. Hvis vår operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller slik at vi blir få på vakt, blir beredskapen i området vårt svært svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå. I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom vi har redusert bemanning.

Branner som nå oppstår vil bli vurdert opp mot forebyggende forskriftens §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.

Ber om hjelp fra grunneiere

NRBR har kjørt rundt til mange av innfartsstedene i våre kommuner og hengt opp skogbrannplakater, men rekker ikke over alt. Vi ber derfor skogeierne om hjelp til å henge opp plakater der de vet det ferdes folk.Vi ønsker ikke besøk på våre brannstasjoner og ber grunneiere selv bestille skogbrannplakater, eller laste den ned og printe dem ut selv. Dette er siden hvor dette kan gjøres fra!