Brenning av bål/sankthansbål i Aurskog-Høland.

I kommunen Aurskog-Høland må du melde fra til brannvesenet om sankthansbål, bråtebrann og annet bål. Du må søke kommunen om tillatelse i tillegg.

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

Melding/søknad om brenning av bål/bråtebrann/sankthansbål i Aurskog-Høland kommune

  • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
  • I kommunen Aurskog-Høland er det kun meldeplikt til brannvesen for bålbrenning i innmark og sankthansbål. Tillatelsen gis av kommunen og du må kontakte kommunen for å få denne tillatelsen. For bål i utmark må du SØKE brannvesenet. Dette skjemaet er både søknads- og meldeskjema, avhengig av hvilken type bål du velger her. NB Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.
    · Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.
  • Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.