Søknad om brenning av bål i Aurskog-Høland.

I kommunen Aurskog-Høland er det kun dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april- 15. september som du må søke brannvesenet for.

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

 

Søknadskjema for disp. fra generell bålforbud i Aurskog-Høland kommune

  • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
  • Du må SØKE brannvesenet hvis du ønsker dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april- 15. september. Det gjør du via dette skjemaet her. I kommunen Aurskog-Høland må avklare med forurensingsmyndighetene i kommunen hvis du ønsker å foreta åpen brenning i innmark eller brenne sankthansbål. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.
  • · Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende er ikke tillatt. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.
  • Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.