Røyking i skogen og grilling i egen hage

Skogbrannfaren er høy! Det er derfor nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men hva med røyking i skog og mark? Og er det forbudt å grille i egen hage?

Sommeren 2018 har vært preget av ekstrem skogbrannfare. Mange henvender seg til oss og lurer på om det er lov å  grille i egen hage. NRBR har ikke nedlagt forbud mot grilling i egen hage, men vi oppfordrer til stor forsiktighet med bruk av ild (for eksempel grilling) også i egen hage, eiendom og selv terrasse. Vi kan ikke gå inn på hvert område og hver hage i alle våre kommuner, så du må selv vurdere hvor nær din grill er skog, mark, all vegetasjon og annet brennbart. Ta i betraktning at gnister kan sprute eller bli båret med vinden. Er du usikker, bør du la være. Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild. Nå som det er så tørt, kan det bli ansett som uaktsomt hvis noe skulle skje.

Hva med røyking? All aktivitet som kan føre til brann er forbudt nå i skog og mark. Det kan også omfatte røyking. Uansett når og hvor du tenner enhver form for ild, så er du ansvarlig for det som måtte skje. I disse dager med ekstrem skogbrannfare, vil det bli ansett som uaktsomt.

Les mer om det generelle bålforbudet her.