Årets navn i VG

Redningsmannskapene i Gjerdrum har blitt kåret til Årets navn av VGs lesere. Det er med takknemlighet og ydmykhet at brannvesenet på Øvre og Nedre Romerike tar imot denne prisen på vegne av alle som var en del av den store redningsinnsatsen i Ask i Gjerdrum.

Det er snart ett år siden det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum. Ti mennesker mistet livet, i tillegg til ett ufødt barn. Mange mistet hjemmet sitt. Tankene våre går til de som nå må feire jul uten noen av sine kjære for første gang. Savnet blir ekstra stort under høytider. Vi tenker også på alle i Gjerdrum kommune som ble direkte eller indirekte berørt.

Samtidig som raset i Gjerdrum var tragisk og forferdelig, så er det godt å tenke på all den fantastiske innsatsen som ble lagt ned av alle nødetater, Redningshelikoptertjenesten, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner og private aktører. Det ble trykket på den store, røde knappen og et stort apparat kom på plass. På det meste var over 1000 personer involvert i hendelsen på samme tid. Redningsaksjonen på Ask er ofte beskrevet som at «alle gode krefter fant hverandre.»

Målt i antall omkomne, berørte husstander og evakuerte, er hendelsen det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge på 128 år. Det som skjedde i Gjerdrum gjorde stort inntrykk over hele landet. Det har også gjort stort inntrykk på redningsmannskapene som direkte arbeidet i raset. Særlig de som kom først til stedet, vet at deres beslutning om å sette i gang umiddelbar evakuering reddet mange liv, men uten tvil med høy risiko. Derfor er alle vi redningstjenesten svært takknemlige for den anerkjennelsen det er å få prisen som «Årets navn.».

Les mer i VG:

Redningsmannskapene fra Gjerdrum årets navn i VG

Ett år etter

Heltene i Gjerdrum