Arne Stadheim er ansatt som ny brannsjef

Stadheim overtar som brannsjef etter Jan Gaute Bjerke, som trer av med pensjon 1. juli.

Arne Stadheim kommer fra en lederstilling i politiet, hvor han i det siste har hatt ansvar for taktisk seksjon ved GDE-Romerike. Han har ni års ledererfaring i diverse lederstillinger i politiet. Av utdanning har han Politihøyskolen, 6 års høyskoleutdanning innen samfunnsfag, informatikk og idrett. Han gjennomfører nå lederutdanning. Stadheim oppnådde meget gode resultater i de testene som søkerne til stillingen måtte gjennomføre.

-Vi er svært godt fornøyd med å få en så dyktig og motivert leder til NRBR, sier nestleder i styret Rune Holter, som har ledet ansettelsesprosessen. Arne Stadheim er svært utviklingsorientert og nytenkende, og kan gjennom flere eksempler vise til at han har gjennomført og lyktes med endringer i praksis. Han har også en lederstil som er høyt verdsatt.

Arne Stadheim uttaler: «Jeg gleder meg veldig til denne spennende utfordringen. NRBR framstår som et moderne og spennende brannvesen med mange dyktige og motiverte ansatte.»