Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Virksomheter som under ordinære åpningstider ønsker å selge fyrverkeri/pyroteknisk vare klasse II og III i tiden 27. – 31. desember, må hvert år sende skriftlig søknad innen 1. mai. Ufullstendige søknader og søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Før du begynner å fylle ut søknaden bør du lese veiledning til søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

For alle søknader, også søknader som ikke blir godkjent, vil det bli sendt ut et gebyr. For godkjente salgssteder vil det i tillegg komme gebyr for eventuell tilsyn/kontroll. Prisene for 2021 er følgende uten mva. Mva kommer i tillegg.

Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri: Kr 1 921

Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll: Kr 924

Gebyr for egenmelding: kr 445

 

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

 • Slik forbereder du deg på søknaden: I søknaden vil du bli bedt om å laste opp dokumenter i jpg eller pdf. Du må derfor ha disse ferdig lagd og tilgjengelige på din pc før du begynner å fylle ut skjemaet. Du kan lese vår veiledning om hvordan disse bør se ut her: Veiledning til søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. Dokumentene du må laste opp er: • Risikovurdering av salg av pyroteknisk vare fra din forretning • Handlingsplan ved salg av pyroteknisk vare fra din forretning • Skisse over lagring og salg av pyroteknisk vare i din forretning, inkludert mål av avstander • Rutinene ved retur av kjøpte varer. Du bør også ha klar kompetansebevisene til ansvarlig selger og eventuelle stedfortredere fra kurset til Norsk brannvernforening.
 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • Det er nummeret på morselskapet vi ønsker. Hvis du ikke vet organisasjonsnummeret kan du finne det ved å søke i Enhetsregisteret.
 • Hvilken adresse skal fakturaen sendes til?
 • Ansvarshavende må fysisk være tilstede i salgsperioden. NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer og last opp bekreftelse på kursplass i feltet under.
 • Max. file size: 200 MB.
 • NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer og last opp bekreftelse på kursplass i feltet under.
 • Max. file size: 200 MB.
 • NB Har du ikke mottatt kursbevis, fyll ut 000 i feltet for sertifikatnummer og last opp bekreftelse på kursplass i feltet under.
 • Max. file size: 200 MB.
 • Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 200 MB.
  Er du usikker på hvordan skissen skal se ut, kan du se veiledningen som du finner lenken til øverst på siden.
 • Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 200 MB.
  Er du usikker på hvordan en slik vurdering skal se ut, kan du se veiledningen som du finner lenken til øverst på siden.
 • Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 200 MB.
  Er du usikker på hvordan en slik handlingsplan skal se ut, kan du se veiledningen som du finner lenken til øverst på siden.
 • Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 200 MB.
  Er du usikker på hvordan en slik rutine skal se ut, kan du se veiledningen som du finner lenken til øverst på siden.
 • Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.
  Tillatelse til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt sted. Brannvesenet fører tilsyn med virksomheter som selger fyrverkeri. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av merking av artikler og mengde fyrverkeri oppbevart i salgslokalet eller salgsstedet, lagerrom eller oppbevaringscontainer, samt utformingen av selve lagerrom eller containeren og salgslokalet/salgsstedet. Gebyret for tilsynet finner du øverst på siden. Hjemmel finnes i forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff med forskrift om endring av endring av forskrift 23. juni 2006.
 • NB Alle felt merket med stjerne må fylles ut før du sender inn søknaden. Mangler blir merket med rødt. Innsendingen av søknaden er gjennomført først når du: 1. blir sendt fra denne siden til en ny side hvor det står nederst at søknaden er innsendt, 2. Du har i tillegg mottatt kopi av søknaden din til oppgitte e-postadresse.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.