Bli kjent med vår representantskapsleder

Tidligere i år fikk NRBR ny representantskapsleder. Hun heter Ragnhild Bergheim og er ordfører i Lørenskog til daglig. Lurer du på hva hun tenker om det å være leder for NRBRs representantskap og om hun har noen tanker om at flere pleietrengende bor hjemme? Sitter hun i flere representantskap? Eller er du usikker på hva et slikt representantskap driver med?

Hun heter Ragnhild Bergheim overtok etter Boye Bjerkholt som var varaordfører i Skedsmo kommune. I NRBR står det i selskapsavtalen at vervene som leder og nestleder skal alternerer mellom de kommunene som eier oss. Ordføreren i Rælingen, Ståle Grøtte er representantskapets nestleder. Både Bergheim og Grøtte er valgt for perioden 2019-2023. Man velges altså for fire år av gangen.

Intervju med Ragnhild Bergheim

Vi i NRBR var nysgjerrige på våre nye representantskapsleder og fikk stille henne noen spørsmål.

 

Spørsmål: Hva tenker du om det å være leder for NRBRs representantskap?

Svar: Det er spennende! Jeg er selv sykepleierutdannet, og har derfor et hjerte for akuttberedskapen. Jeg føler meg derfor litt på hjemmebane med NRBR! Det er morsomt å være litt tett på disse tjenestene igjen.

 

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste jobben som leder for NRBRs representantskap?

Svar: Det er å klare å koble sammen eierne og NRBR på en god måte. Eierne – politikerne i kommunene – må få nok kunnskap om brannvesenet, og NRBR har kommunale eiere, dette krever kunnskap om hvordan den kommunale verdenen fungerer. Jeg må bidra til at vi får en god prosess slik at brannvesenet til enhver tid klarer å gi det tilbudet som innbyggerne i vår region trenger, både når det brenner, men også for å forhindre at det brenner. Det er viktig at eiere og brannvesen har forståelse for hverandres rolle og situasjon. På dette viset får vi en drift som er bra for alle.

 

Spørsmål: Har du selv noen opplevelser der brannvesenet var involvert?

Svar: Jeg har to ganger blitt utestengt hjemmefra, fordi jeg har mistet husnøkkelen. Da har jeg fått hjelpav brannvesenet til å få opp døren. Heldigvis har jeg ikke opplevd noe mer dramatisk.

 

Spørsmål: Hva tenker du om framtidens brannvesen?

Svar: NRBR er brannvesenet for en region i stor vekst. Det kommer stadig ny infrastruktur og det er en voldsom byggevirksomhet. Brannvesenet må følge med i utviklingen og være utstyrt for den urbaniseringen vi står oppe i, og NRBR er på god vei. Samtidig er det på Nedre Romerike mye bygd med lavere befolkningstetthet og større avstander. NRBR må også være utstyrt for utfordringer her.

 

Spørsmål: Har du noen tanker rundt dette at flere pleietrengende bor hjemme og hva det har å si for brannsikkerheten for disse?

Svar: Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men med tiden blir vi mer svekket – både kognitivt og fysisk. Det finnes velferdsteknologi som gjør det tryggere å bli boende hjemme når vi blir eldre, slik som fallsikring. Ny teknologi kan også øke brannsikkerheten. Det er viktig at brannvesen og helsevesen samarbeider godt, og jeg har inntrykk av at det er tilfellet på Nedre Romerike. I vårt område skal det bygges mange nye omsorgsboliger og her må kommunene involvere brannvesenet tidlig. Det må være tett dialog med forebyggende avdeling når kommunene skal spesifisere anbud på denne type bygg. NRBR kan bidra og komme med ønsker slik at rømningsveier, tilkomst til byggverket, vannforsyning gjør dette til trygge boliger. Jeg håper brannvesenet sier ifra hvis de føler at de ikke blir hørt eller involvert nok i prosessen. Det at flere pleietrengende bor hjemme er et område jeg ønsker å følge opp, for jeg er opptatt av forebygging på alle områder, også brann. Utfordringen med forebyggende arbeid er at det ikke så lett synes – det dreier seg jo om brannen som aldri oppstod. God forebygging sparer både liv, helse og penger – derfor må vi aldri slutte å sette dette høyt på dagsorden.

 

Spørsmål: Sitter du i flere representantskap?

Svar: Ja, jeg sitter i representantskapene til Nedre Romerike vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsanlegg IKS (NRV/NRA).  Vann, avløp og brann!

NRBR er eid av 5 kommuner

NRBR er et IKS (interkommunalt selskap) og er i 2020 eid av 5 kommuner: Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Aurskog-Høland. Det er kommunestyret i eierkommunene våre som oppnevner (dvs. velger ut) to representanter og to vararepresentanter, som de ønsker skal sitte i vårt representantskap. Det er altså NRBR 10 medlemmer, pluss varamedlemmer. Men selv om det er to medlemmer fra hver kommune, har hver kommune kun 1 stemme. Så her må det avtales på forhånd hva de skal stemme!

NRBRs selskapsavtale er ikke oppdatert etter at kommunene Fet, Sørum og Skedsmo ble Lillestrøm kommune. Ny selskapsavtale kommer nå i vår og denne skal reflektere den nye eierstrukturen.

Hva gjør NRBRs representantskap?

Dette er gjennom representantskapet at kommunene styrer brannvesenet sitt. De er NRBRs øverste myndighet. Det betyr at alle store saker som gjelder oss blir tilslutt bestemt der – etter vi har fremlagt saken for styret og styret har gitt beskjed om at det skal videre til representantskapet. Hva slags saker er det de må stemme over? Jo, for eksempel budsjett, årsmelding, regnskap og økonomiplan. Det er også representantskapet som velger medlemmene til styret.

Protokollen fra møtene legger vi ut på hjemmesiden, så du kan følge med hva representantskapet vårt holder på med.

Fordi representantskapsmedlemmene er kommunenes eierrepresentanter, blir de godtgjort (dvs. får betaling) fra sine kommuner.