Bli med på laget!

Vi åpner ny brannstasjon på Lystad i 2023. NRBR skal derfor rekruttere 20-25 nye konstabler i løpet av høsten 2022. Vi ser spesielt etter mennesker som ønsker en meningsfull jobb og kan jobbe godt i team med andre. NRBR ønsker seg medarbeidere med egenskaper som utfyller hverandre. Derfor oppfordrer vi spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Viktige datoer:

  • 8. august: stillinger lyses ut
  • 4. september: søknadsfrist
  • 27. august: «kvinne-camp» på Lahaugmoen

Fysiske minstekrav til opptak:

• Utholdenhet: 3000 m på maks 14 min
• 7 push-ups (med flaskesett på 18kg)
• 7 liggende kroppsheving i bom med overtak
• 15 knebøy (med flaskesett på 18kg)

I tillegg vil du testes i høydetoleranse, klaustrofobi, svømming og andre arbeidsrelaterte tester

 

Vi ønsker oss flere kvinnelige kollegaer!

NRBR arrangerer egen «kvinne-camp» på Lahaugmoen lørdag 27. august. Her vil det bli gitt informasjon om brannyrket, og du kan prøve noen av testene på opptaket.

Følg med på www.nrbr.no for mer informasjon.