Brannsikkerhet i borettslag og sameier

Brannøvelse i boligselskap

Slik arrangerer du brannøvelse:

Brannøvelse i boligselskap

Forebygg brann i borettslag og sameier

Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem.

Les mer om ansvaret styret har her

Gassanlegg i borettslag og sameier

Som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert.

Les mer om gassanlegg i boligsameier

Heisalarm og brannalarm for borettslag og sameier

Du finner skjema for kontrakt og abonnementsavtale her:

Les mer om brannalarm og heisalarm her