Forebygging av brann i borettslag og sameier

I borettslag og sameier har styret ansvaret for å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe. Styret skal sørge for tiltak som kan forebygge skader og redusere skadeomfanget.

Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem. Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er å ivareta sikkerheten til beboerne, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder.

Se brosjyre om HMS i borettslag og sameier fra Norsk Brannvernforening –  Ta sikkerheten på alvor