Trygg studietid!

Mange studenter har nettopp flyttet hjemmefra og bor i egen bolig for første gang. Når du er vant til at foreldrene dine tar hånd om det meste med hjemmet, er du ikke vant til å tenke på egen brannsikkerhet og er kanskje ukjent med eget ansvarsområde på det feltet.

Til alle studenter: Brannsikkerhet på pensum!  

NRBR håper alle studenter setter brannsikkerhet på pensum nå ved semesterstart. NRBR ber også at foreldrene til studentene forbereder barna sine før studenttilværelsen. Mange foreldre er involvert når studenthybel skal finnes og leies, og da er det naturlig at brannsikkerhet er et tema.

Hva er en trygg studentbolig?

De fleste studenter leier bolig, enten alene eller sammen med andre. NRBR oppfordrer da studentene til å passe på fire ting:
• Hybelen eller leiligheten skal være godkjent for utleie.
• Det skal være minst en fungerende røykvarsler i hver etasje der man bor. De som bor der må lage seg en rutine slik at røykvarslerne blir sjekket jevnlig.
• Alle i boligen må gjøre seg kjent med rømningsveiene og hva man skal gjøre hvis det er umulig å rømme igjennom inngangsdøren.
• Alle i boligen må vite hvor i boligen det finnes godkjent slokkeutstyr.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

En student som aldri har bodd hjemmefra før og er vant til at foreldrene tar hånd om det meste med boligen, er gjerne ukjent med egne ansvarsområder.

Men slik er det:
• Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere forskriftsmessig brannvarslingsutstyr og forskriftsmessig slokkemiddel.
• Det er brukeren av boligen som har ansvaret for vedlikeholdet, for eksempel teste røykvarsleren, skifte batteri jevnlig og sjekke at slokkemiddel fungerer. En leieboer som ikke har røykvarsler og slokkemiddel hjemme, bør umiddelbart ta dette opp med eieren av boligen. Det er eiers ansvar at dette er i orden før utleie kan skje.

… ikke svidd pizza på studentmenyen

Studentene må ta ansvar for egne handlinger. Dessverre synes brent pizza å være en klassiker når det gjelder studentmat. Brannvesen over hele landet rykker hvert år ut til mange såkalte «pizzabranner». Selv om de fleste av disse episodene ender godt, oppstår det alvorlige situasjoner vi vil unngå. Nattmat hjemme og mye alkohol er en farlig kombinasjon. Vi i NRBR ønsker å gjøre studentene klar over faren ved å lage varm mat når de kommer hjem fra byen og vil slå et slag for brødskiver!