Brannøvelse – ring Øst 110-sentral

Det er mange som skal ha brannøvelse denne uken og det er fint at dere har fokus på brannvern og brannøvelser! Men skal dere ha brannøvelse i barnehagen, skolen, borettslaget eller i bedriften og har brannalarm til brannvesenet? Da må dere ringe Øst 110-sentral på telefon: 64 91 31 00 (og ikke direkte til oss) før dere utløser alarmen. Da unngår dere unødige utrykninger og fakturaer.