Brannvesenet ønsker hjelp av grunneierne til å henge opp skogbrannplakater

Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Vi har kjørt rundt til mange av innfartsstedene i våre kommuner og hengt opp skogbrannplakater, men vi rekker ikke over alt. Vi ber derfor skogeierne om hjelp til å henge opp plakater der de vet det ferdes folk. 

Vi ønsker ikke besøk på våre brannstasjoner og ber grunneiere selv bestille skogbrannplakater, eller laste den ned og printe dem ut selv. Her finner du siden hvor du finner plakaten!

Redusert bemanning og smittefare

Norge er inne i en unntakstilstand, hvor det er viktig å skjerme kritiske funksjoner. I Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har vi satt inn mengde tiltak slik at våre mannskaper i operativ avdeling ikke blir syke samtidig. Derfor må vi unngå unødvendige utrykninger, utrykninger som vi kan bli smittet fra.

I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom vi har redusert bemanning.

Tidlig gress- og skogbrannfare

Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Nå ser vi at skogbrannindeksen stiger og det blir tørrere i skog og mark. Publikum har god tid, barna er hjemme, det er lite å finne på og været er fint. Skog og mark har vært flittig i bruk og mange har brent bål.

NRBR har brukt mye tid og ressurser på å informere publikum om økende skogbrannfare i alle kanaler som vi har tilgjengelig.  Vi har bedt innstendig publikum om ikke å tenner bål eller brenner bråte, selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april. Dette ber vi særlig om fordi alle må nå hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger!

Vi har kjørt rundt til mange av innfartsstedene i våre kommuner, men rekker ikke over alt. Vi ber derfor skogeierne om hjelp til å henge opp plakater der de vet det ferdes folk.