Nyheter

Nå kommer feieren – men hold avstand!

Etter påske begynner vi å feie skorsteiner i våre kommuner igjen. Vi har tatt en vurdering av smitterisikoen og satt inn ekstra tiltak for å beskytte både oss selv og publikum. Husstandene som får besøk av feieren, vil bli varslet i god tid, på SMS eller oppringt på telefon. Følgende pressemelding ble sendt ut i dag:

Vær med på dugnaden i påsken!

Det er i dag sendt ut felles pressemelding fra Nedre Romerike brann og redning IKS (NRBR), Asker og Bærum brann og redning (ABBR), Follo brannvesen IKS (FBV), Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) og Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Brannvesenet ønsker hjelp av grunneierne til å henge opp skogbrannplakater

Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Vi har kjørt rundt til mange av innfartsstedene i våre kommuner og hengt opp skogbrannplakater, men vi rekker ikke over alt. Vi ber derfor skogeierne om hjelp til å henge opp plakater der de vet det ferdes folk. 

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Butikker og andre virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen 2020 må søke om dette før 1. mai. Det er brannvesenet som saksbehandler, gir tillatelse eller avslag til salget, og deretter utfører kontroll og tilsyn med utsalgsstedet. I år skal søkere på Nedre Romerike bruke vårt elektroniske skjema. Fyrverkerivarer er eksplosiver og det er derfor strenge regler rundt kjøp og salg for å unngå ulykker. Sikkerheten skal være ivaretatt for både kjøper og selger – og for alle andre som tilfeldigvis kan befinne seg i nærheten av utsalgsstedet.

Bruk faste bålplasser!

Vær så snill! Ikke tenn bål i skog og mark i disse krisetider! Bruk faste, godkjente bålplasser. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Se listen over bålplasser på Nedre Romerike her.

IKKE tenn bål eller brenn bråte nå!

Det er unormale tider på mange måter! Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. DERFOR MÅ DU IKKE TENNE BÅL ELLER BRENNE BRÅTE NÅ! Selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april, må du NÅ la være å tenne bål eller brenne bråte. Dette skal du SPESIELT gjøre fordi ALLE nå må hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger! I likhet med andre bedrifter og organisasjoner, er vi noen færre på vakt i disse tider. I tillegg må vi gjøre alt for å unngå nettopp DEN utrykningen som smitter vaktlaget vårt. Hvis vår operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller slik at vi blir få på vakt, blir beredskapen i området vårt svært svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå. Branner som nå oppstår vil bli vurdert opp mot forebyggende forskriftens §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.

Tiltak i forbindelse med koronaviruset

11. mars: Vi har sendt ut pressemelding om tiltak vi nå iverksetter. Legg særlig merke til at vi ikke mottar besøk av publikum på våre brannstasjoner og at vi ikke går tilsyn i boliger. Bruk kontaktskjema i menyen øverst på siden for henvendelser.

Bli kjent med vår representantskapsleder

Tidligere i år fikk NRBR ny representantskapsleder. Hun heter Ragnhild Bergheim og er ordfører i Lørenskog til daglig. Lurer du på hva hun tenker om det å være leder for NRBRs representantskap og om hun har noen tanker om at flere pleietrengende bor hjemme? Sitter hun i flere representantskap? Eller er du usikker på hva et slikt representantskap driver med?

Hvor sikre er våre kirker?

Forrige uke brant det i Dombås kirke og ødeleggelsene ble store. Siden 1990 har det vært brann i 23 norske kirker. Det betyr kulturskatter tapt for alltid. Kan en brann som på Dombås skje på Nedre Romerike? Svaret er dessverre ja.