Nyheter

Søknad om sankthansbål 2021

Fristen for å søke/melde om sankthansbål er i år er 11. juni klokka 20. Kommer søknaden/meldingen til oss etter fristen, vil den ikke bli behandlet.

Aprilhilsen fra brann- og redningssjefen

Brann- og redningssjef Arne Stadheim kommer med en vårhilsen. Han reflekterer denne gangen over budsjettprosesser og kostnadene til den nye brannstasjonen på Lystadmoen.

Selkirk stålpipe årsak til boligbrann

Tidligere i år ble en bolig i Nittedal kommune totalskadd av brann. Årsaken til brannen var svikt i isolasjonen rundt stålpipa. Vi anbefaler huseiere å bytte ut pipa hvis de har Selkirk stålpipe.

Påskehilsen fra brann- og redningssjefen

Brann- og redningssjef Arne Stadheim ønsker alle en god påske. Han reflekterer over dagens smittesituasjon, forteller om det kommende representantskapsmøtet og er håpefull når det kommer til å finne en løsning på vask og rens av utrykningstøy, meiser og utstyr i NRBR. Det forberedes nå en anbudsprosess og han understreker at dette er en komplisert og omfattende arbeid.

Dette er CBRNE

Uhell med farlig stoff og farlig gods som transporteres på veier og jernbane, er også et område som vi i brannvesenet må være trent til å takle og ha riktig utstyr tilgjengelig. Faguttrykket for denne type stoff er CBRNE. CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Dette er stoffer med høyt farepotensiale som kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø materielle verdier og andre samfunnsinteresser.