Nyheter

Novemberhilsen fra brann- og redningssjefen

Vi skriver nå slutten av november, og den tidlige førjulstiden står praktisk talt for tur. Førjulstiden for oss i NRBR betyr gjennomføring av siste styremøtet i år og det obligatoriske desember-møtet med representantskapet.

Oppdatert ressursoversikt og bemanning

Her finner du en oversikt over kjøretøy, båter, andre ressurser og bemanning som NRBR har til rådighet og hvilke brannstasjoner de vanligvis befinner seg på.

Nyhetsbrev fra brann- og redningssjef Arne Stadheim 29. oktober 2020

Vi skriver nå slutten av oktober, og høsten har for alvor satt sitt preg på hverdagen. Årstidenes tradisjonelle vær har blitt merkbart utfordret av klimaendringene de siste årene, noe som for min egen del har gjort klokkejusteringen til det sikre høsttegnet. Ut over det kan det til tider føles som om vi er i flere årstider samtidig. Eller som noen ville sagt det; det føles som om vi bor i Haugesund.

Brannbiler og offentlige anskaffelser

Vi er i god gang med innkjøpet av både ny mannskapsbil og en redningsbil. Mens mannskapsbilen skal bli den nye hovedbilen på Lørenskog brannstasjon, skal redningsbilen samle alt utstyr for tungberging og USAR. Vi arbeider nå med kravspesifikasjonene. Kravspesifikasjonene beskriver våre behov og krav til disse kjøretøyene overfor leverandørene.

PRESSEMELDING: Vi iverksetter strengere tiltak mot smittespredning

I dag besluttet Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) å oppjustere til rød fase i sin pandemiplan. Det innføres dermed strengere tiltak mot smitte.  Bakgrunnen for innstrammingene er at vi nå har påvist koronasmitte blant våre ansatte, i tillegg har vi mistenkte smittetilfeller. NRBR ønsker å presisere at disse tilfellene ikke reduserer vår beredskap.

IT-seksjon, Nødnett og pandemi

NRBR har fått i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å oppgradere nødnettradioene til Øvre Romerike brann og redning (ØRB), flyplassbrannvesenet på Gardermoen (OSL) og NRBRs egne. Kommunesammenslåingene på nyåret og politireformen som førte til reduksjon av politidistriktene til 12 på landsbasis, gjorde oppgraderingen nødvendig. Det er NRBRs IT-seksjon som står for arbeidet med oppgraderingen

NRBRs slokkerobot redder verdier

Vi har sendt ut en pressemelding om bistand mellom brannvesen når det kommer til spesialutstyr. Denne uken bisto vi med slokkerobot og drone på brannen i Moelv. Vi var også klare for å dra til brannen på Melkøya noen dager tidligere med det samme utstyret.

Brann- og redningssjefens septemberhilsen

Arne Stadheim deler sine tanker om budsjettet som legges frem for frem for styret og eierstyrings-sekretariat i september, og om lønnspolitisk plan som har et annet fokus enn tidligere og som kanskje er nybrottsarbeid i brannvesen-sammenheng.

Brannøvelse – ring Øst 110-sentral

Det er mange som skal ha brannøvelse denne uken og det er fint at dere har fokus på brannvern og brannøvelser! Men skal dere ha brannøvelse i barnehagen, skolen, borettslaget eller i bedriften og har brannalarm til brannvesenet? Da må dere ringe Øst 110-sentral på telefon: 64 91 31 00 (og ikke direkte til oss) før dere utløser alarmen. Da unngår dere unødige utrykninger og fakturaer.