Nyheter

Nye grep for å sikre beredskapen ved skogbrann

Rett før vi gikk inn i årets skogbrannsesong fikk vi på plass en ekstra skogbrannreserve på 41 mannskaper – hentet fra egne ansatte og industrivern i vår region. Nå føler vi oss trygge på å kunne takle flere skogbranner samtidig. Vi vet det kan skje – det er nemlig tanken på gjentakelse av skogbrannsommeren 2018 kombinert med pandemi som har gjort at vi har måttet tenke nytt.

Nyheter om våre brannstasjoner

NRBR går spennende tider i møte når det kommer til brannstasjoner. Det er mye på gang, både av splitter nye, ferdigbygde stasjoner og planer om nybygg i flere av våre kommuner. NRBR har i løpet av årene fått flere ansatte og mye nytt utstyr som skal ha plass. Men aller viktigst er at moderne og tilpassede lokaler tilfredsstiller dagens HMS-krav for brannkonstabler og feiere. Fersk forskning viser nemlig at det er essensielt at våre ansatte ikke utsettes unødvendig for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot. Det kan være vanskelig og svært omfattende å bygge om eldre brannstasjoner til å møte disse kravene, selv om vi hele tiden jobber for å få tilfredsstillende lokaler og løsninger. Derfor er vi godt fornøyd med samarbeidet med våre kommuner, som tar HMS og arbeidsforholdene for våre ansatte på alvor.

Fritidsboliger på Nedre Romerike

Nå som flere i befolkningen har blitt vaksinert og samfunnet åpnes mer og mer, skal vi i tiden fremover utføre tilsyn og feiing på de fritidsboligene på Nedre Romerike som vi ikke rakk å besøke før pandemien. Smittesituasjonen vil selvfølgelig følges fortløpende, og eventuelle endringer kan komme som følge av dette.

Skolebranner – hva sier statistikken for Nedre Romerike?

Siden 2019 har det har vært en økning i antall skolebranner i Norge, men vi har ikke noen oversikt over hvordan disse oppstår. NRBR prøver å sette dette på dagsorden i vårt område, blant annet ved å se nøyere på statistikken.

Dette gjør du med gamle nødbluss og nødraketter

Nødbluss og nødraketter kan ofte leveres inn til forhandlere av denne type varer, f.eks. i butikker for båtutstyr. Mange slike butikker har system for å ta imot utgåtte produkter og levere disse til godkjent mottak for destruksjon. De har for tiden ikke plikt til å ta imot slike varer, så det kan derfor være lurt å ta en telefon i forkant. NB! Det er kun nødbluss og nødraketter som kan leveres inn til slike butikker, og ikke fyrverkeri, dynamitt og ammunisjon.

Ta med barna og gå en av våre rebusløyper!

Hver mai/juni har vi i brannvesenet pleid å ha en femåringskampanje for barnehagene i våre kommuner. Da har vi invitert barna til aktiviteter på våre brannstasjoner. Det ble dessverre avlyst i fjor, og jammen meg ble det ikke avlyst i år også. Det var trist. For å bøte på dette og for å forsikre oss om at barna får viktig brannvernopplæring, har vi i år laget 8 rebusløyper utendørs på flere steder i våre kommuner. Det er også mulig å gå disse løypene og svare på spørsmålene som privatpersoner på fritiden! Vi henger ut postene til løypene mandag 31. mai og de blir hengende til 11. juni, så barnehagene får lang tid til å ta turen. Vi håper at så mange som mulig går løypene!

Anbud på vask av arbeidstøy

Vi ønsker å inngå rammeavtale for vaskeritjenester av arbeidstøy som har vært eksponert for helseskadelige stoffer som kreftfremkallende og mutagene stoffer under røyk- og kjemikaliedykking. Tjenesten inkluderer også transport; innhenting og utlevering av arbeidstøyet til de kasernerte brannstasjonene våre.  

Søknad om sankthansbål 2021

Fristen for å søke/melde om sankthansbål er i år er 11. juni klokka 20. Kommer søknaden/meldingen til oss etter fristen, vil den ikke bli behandlet.