Nyheter

Useriøse utsalgssteder medansvarlige for farlig bruk av fyrverkeri?

I romjulen måtte Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) stenge to fyrverkeriutsalg som ikke overholdt regelverket. På ett av stedene avdekket politiet at mindreårige selgere solgte til mindreårige kunder. I det andre tilfellet lå fyrverkeri tilgjengelig for hvem som helst i en utendørs bod uten tilsyn, i tillegg til andre kritikkverdige forhold. I etterkant har brannvesenet fått tips om at det ikke er vanskelig for mindreårige å få kjøpt fyrverkeri med 18-årsgrense. NRBR ser en sammenheng mellom useriøse utsalgssteder og farlig bruk av fyrverkeri blant mindreårige.

Godkjente utsalgssteder for fyrverkeri 2021

Det er bare lov å selge og kjøpe fyrverkeri fra godkjent salgslokale i perioden 27. desember – 31. desember. Her er listen over godkjente steder hvor du kan kjøpe fyrverkeri i vårt område.

Årets navn i VG

Redningsmannskapene i Gjerdrum har blitt kåret til Årets navn av VGs lesere. Det er med takknemlighet og ydmykhet at brannvesenet på Øvre og Nedre Romerike tar imot denne prisen på vegne av alle som var en del av den store redningsinnsatsen i Ask i Gjerdrum.

Julebrev 2021 fra brann- og redningssjefen

Vi er i ferd med å legge et nok et krevende år bak oss. Igjen er det pandemi som er overskriften, og som preger hverdagen vår på de fleste områder. Som samfunn har vi flere ganger trodd at vi har hatt smittesituasjonen under kontroll. Imidlertid har det vist seg at pandemien er mer seig og utholdende enn en skulle tro. Dette begynner å bli et betydelig samfunnsproblem, hvor noen yrkesgrupper er på bristepunktet hva gjelder arbeidsbelastning, mens andre igjen ikke får lov til å jobbe. Hver på sin måte er dette krevende. Det er en påkjenning å bli kjørt for hardt over tid, like fullt som det er svært demotiverende for yrkesgrupper ikke å få lov å ta del i arbeidslivet. «Lediggang er roten til alt ondt» er det et ordtak som sier. Jeg mener bestemt at det er noe i dette. Å føle seg verdsatt og til nytte i samfunnet tror jeg er svært viktig del av den enkeltes liv. I motsatt fall vil det gå ut over menneskers psykiske helse. Det er krevende å akseptere at vi enda ikke er ferdig med pandemien, like fullt som det er utfordrende for arbeidsmiljøet. Jeg håper inderlig vi snarlig ser mer positive smittekurver. Det fortjener vi nå.

Pressemelding 3. desember 2021

I forbindelse med regjeringens nye smitteverntiltak etter økningen av omikronvarianten, har Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i dag vedtatt forsterkede tiltak for å redusere antall nærkontakter mellom ansatte og mellom ansatte og publikum.  

Nøkkelboksservice

NRBRs avtale med Keylink AS for utførelse av nøkkelboksservice opphører desember 2021.  Alle kunder i NRBRs område skal ha fått utført årets service før avtaleslutt. Eventuelle spørsmål videre henviser vi til Keylink AS på telefon 66 77 93 01.

Alle skolene får besøk av oss i november!

Alle elevene på femte trinn i våre kommuner får besøk av brannvesenet før 1. desember. Som en del av førjulskampanjen Brannvesenets julekalender underviser vi elevene før vi deler ut årets kalender. Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Røykvarslerdagen 1. desember

I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember, kan du treffe oss på Mosenteret i Nittedal, Skedsmosenter i Lillestrøm kommune og på rådhuset på Bjørkelangen. Vi er tilstede cirka kl. 10-14 og svarer på spørsmål og deler ut gratis batteri til røykvarslerne.

Det er viktig at brannvesenet får uttale seg tidlig om tilrettelegging når nye boligområder planlegges og skal bygges ut

Vil du bo i en leilighet hvor brannvesenet ikke kan gjøre en optimal redningsinnsats fordi styret har satt ut lekeapparater på plassen til brannbilene? Eller i en blokk hvor brannvesenet ikke finner brannhydranten hvis det skulle begynne å brenne? Eller hva med å flytte inn i leiligheten før kvartalet er ferdig, og utbygger plutselig stenger av brannvesenets oppstillingsplasser og bruker dem til lager for byggematerialer, slik at brannvesenets stigebil ikke får plass hvis det brenner hos deg? Dette er problemstillinger som vi i brannvesenet møter til stadighet – og som vi jobber iherdig for å unngå.