Nyheter

Påmelding kvinnecamp 27. august

Vi har nå åpnet for påmelding til informasjonsdag for kvinner om hvordan det er å jobbe som brannkonstabel hos oss. Målet vårt for dagen er å gi deg et inntrykk av hva som kreves for å jobbe i brannvesenet og ikke minst vise at vi er en god arbeidsplass for begge kjønn.

Brann- og redningssjef Arne Stadheim fratrer

PRESSEMELDING Lørenskog, 27. juni 2022 Brann- og redningssjef Arne Stadheim i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har i dag takket ja til stillingen som direktør for bransjen sikkerhet og beredskap i NHO. Han fratrer derfor stillingen som brann- og redningssjef. Avdelingsleder for operativ avdeling, Ronny Årstein, vil fungere som selskapets øverste leder i tiden frem til ny brann- og redningssjef blir tilsatt. «Jeg er stolt av den jobben fellesskapet NRBR har levert de seneste årene. Vi har levert svært god kvalitet på oppdraget vi har fra eierkommunene; slokke branner, redningsoppdrag, feiertjenester og annet brannforebyggende arbeid. Vi har i tillegg trygg økonomistyring og lavt sykefravær. Stillingen i NHO er en sjelden mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg er heldig som får mulighet til å jobbe med trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet i folks liv – nå fra et litt annet perspektiv».

Bli med på laget!

Vi åpner ny brannstasjon på Lystad i 2023. NRBR skal derfor rekruttere 20-25 nye konstabler i løpet av høsten 2022. Vi ser spesielt etter mennesker som ønsker en meningsfull jobb og kan jobbe godt i team med andre. NRBR ønsker seg medarbeidere med egenskaper som utfyller hverandre. Derfor oppfordrer vi spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Brann- og redningssjefens nyhetsbrev juni 2022

I brann- og redningssjefens nyhetsbrev før ferien skriver han blant annet om budsjettinnstillinger, mangfold og eiermøtet: «I årets reviderte budsjett fikk vi gjennomslag for å oppbemanne deltidsstasjonene våre. Denne er gjennomført, og vi har nå en mer robust og utholdende mannskapssituasjon på deltid. Fra januar 2024 anbefaler vi å ta dette et skritt lengre. Vi innstiller da på å øke stillingsprosenten på deltid med det doble. I praksis gjør dette at deltid kan øve og trene dobbelt så mye av hva de er i stand til i dag, noe som etter vår mening hever kvaliteten vesentlig. Forventningene til samfunnet er de samme om du jobber deltid eller heltid. Vi bærer den samme uniformen og håndterer de samme oppdragene.»

Sankthansbål på Nedre Romerike

Det er gitt tillatelse til 17 sankthansbål på Nedre Romerike i år. Vår forebyggende avdeling vil i dagene fremover mot helgen befare et utvalg av disse bålene for å sjekke at de er plassert på et sted som ikke medfører fare for omgivelsene og at ikke bålet inneholder noe annet enn ubehandlet trevirke. Det er forbudt å ha avfall, plastprodukter, impregnert/malt/behandlet treverk og lignende i bålet.

Regnbueflagg på Lørenskog brannstasjon

I dag heiste vi regnbueflagget på Lørenskog brannstasjon - godt hjulpet av trommegruppa til Lørenskog skolekorps. Vi flagger for å feire mangfoldet i samfunnet og retten til å elske den du vil. Vi heiser også flagget på Skedsmo brannstasjon. Regnbueflagget er mest kjent som symbol for LHBTI-bevegelsen, men er i dag et symbol på mangfold og aksept for det å være «annerledes». Mangfold for NRBR betyr å inkludere folk med ulik kjønn, religion, bakgrunn, alder, fysiske utfordringer osv. For å sikre nødvendig kompetanse og ha legitimitet blant befolkningen. Mangfold skal reflektere våre verdier og holdninger. Når vi nå flagger med regnbueflagget, signaliserer vi til våre ansatte og til publikum at NRBR er en arbeidsplass for alle, og at vi skal jobbe målrettet og mer strukturert for å øke mangfoldet i alle våre avdelinger. Brann- og redningssjef Arne Stadheim ønsker alle en fin og solfylt Pride-feiring!I

Brann- og redningssjefens nyhetsbrev mai 2022

"Vi har aldri noensinne hatt muligheten til å rekruttere så mange medarbeidere på samme tid, som det som er tilfellet ved ansettelsesprosessen på ny stasjon på Lystad. Dessuten viser demografibildet i NRBR at 33 prosent av våre medarbeidere er mellom 46 og 53 år gamle. Når vi vet at våre operative mannskaper har særaldersgrense på 57 år, gir utfallet seg selv. Vi kommer til å miste mange erfarne mannskaper de neste årene, og da må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere dette. Vi har nå definert et prosjekt, hvor mangfold og komplementære egenskaper er de førende prinsipper. Primæroppgaven er å sikre tilgangen av riktig personell, sekundært å redusere tapet av kritisk kompetanse. Dette tror vi vil gjøre oss i stand til også i fortsettelsen, å levere gode fremtidsrettede tjenester til beste for våre innbyggere." Les hele brevet her!

Det generelle bålforbudet gjelder på Nedre Romerike

Det generelle bålforbudet gjelder igjen i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Aurskog-Høland. Det betyr at publikum nå kan benytte seg av de faste, godkjente bålplassene. Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark.

Møt Bjørnis!

Før ferien kan du møte Bjørnis på Mylderfestivalen i Lørenskog (lørdag 11. juni) og Byfesten i Lillestrøm (lørdag 18. juni). Begge arrangementene med Bjørnis er gratis.