Nyheter

Til alle studenter: Sett brannsikkerhet på pensum!

NRBR håper alle studenter setter brannsikkerhet på pensum nå ved semesterstart. Mange skal bo i egen bolig for første gang og er ikke vant til å tenke på egen brannsikkerhet. Vi ønsker derfor at så mange studenter som mulig finner veien til vår stand på Studentlivsdagen på OsloMet på Kjeller onsdag 22. august kl. 11-13.

Bålforbud i skog og mark frem til 15. september

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet. Husk at det ALLTID er grill- og bålforbud i skog og mark i tiden 15. april til 15. september. Men du igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Ikke glem at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

Grill- og bålforbud opprettholdes

NRBR har 13. august vurdert situasjonen og mener at skogbrannfaren fortsatt er for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi vil fredag 17. august ta ny vurdering av situasjonen. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Når det gjelder organisert skyting på skytebaner, så legger ikke NRBR ned forbud. Det er grunneier som må ta vurderingen av faren for skogbrann på egen eiendom. Vi forventer at arrangør av eventuell organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak. NRBR minner deg om at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt.

Fortsatt grill- og bålforbud

Det har kommet en del regn i vårt område de siste dagene. Dessverre er det ikke nok til at vi kan avlyse det ekstraordinære grill- og bålforbudet i våre kommuner. Det betyr at det fremdeles er totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. NRBR tar en ny vurdering av situasjonen mandag 13. august.

Landbruket må høyne brannberedskapen

Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet. Det skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte

NRBR nedlegger ikke forbud mot jakt foreløpig, men fraråder all aktivitet som kan starte en skogbrann. Vi ber jegere og grunneiere utvise stor forsiktighet dersom de velger å jakte. Foreløpig så ser det også ut som første helga i bukkejakta vil skje i en del regn og lavere temperaturer. Selv om tørka og skogbrannindeksen tar seg fort opp igjen vil dette hjelpe godt de første dagene. NRBR følger kontinuerlig med på skogbrannindeksen og vil vurdere forbud ved økning av skogbrannfaren. Jegere og grunneiere må inntil videre selv vurdere om aktiviteten de utfører er trygg. Jegere, grunneiere og andre må følge med på hjemmesiden til NRBR for å holde seg oppdatert på hva som gjelder.

Anbefalinger for skogsdrift heves til mørkerødt

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for det økende skogbrannfaren og vil derfor heve våre anbefalinger fra Rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.

Økonomisk støtte til fjerning av oljefyr og oljekamin

Første januar 2020 blir det forbudt å bruke slike oljebaserte varmeanlegg. ENOVA øker nå støtten og gir deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som de støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Grilling i egen hage

Vi får mange henvendelser om grilling i egen hage er lov eller ikke. NRBR har ikke nedlagt forbud mot grilling i egen hage, men vi oppfordrer til stor forsiktighet med bruk av ild (for eksempel grilling) også i egen hage, eiendom og selv terrasse. Vi kan ikke gå inn på hvert område og hver hage i alle våre kommuner, så du må selv vurdere hvor nær din grill er skog, mark, all vegetasjon og annet brennbart. Ta i betraktning at gnister kan sprute eller bli båret med vinden. Er du usikker, bør du la være. Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild. Nå som det er så tørt, kan det bli ansett som uaktsomt hvis noe skulle skje. Les mer om reglene for bålbrenning i våre kommuner her:

Igjen: Totalforbud mot åpen ild i eller i nærheten av skog og mark

Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ser seg derfor nødt til å nedlegge forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.