Nyheter

Sankthansbål i våre kommuner

De fleste som har søkt innen fristen og fått godkjenning til sankthansbål av oss, har anledning til å tenne bål. Men brannvesenet har ikke vurdert brannsikkerheten ved hvert enkelt bål, og det er den som står som søker som er helt og holdent ansvarlig. Der hvor vi mener bålene er for nær skog og mark og det derfor er åpenbart uforsvarlig å tenne bål, får sin tillatelse trukket tilbake. Disse ble ringt opp fredag morgen.

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet.

Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Men publikum må være klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. NRBR tolker bestemmelsen til at primuser og stormkjøkken kan være tillatt. Du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild. I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.» NRBR vil nærmere helgen ta stilling til om det blir tillat med sankthansbål.

Forbudet opprettholdes

Selv om det kom en del nedbør i går (torsdag), anser NRBR dette som for lite og for lokalt til at forbudet mot bruk av ild utendørs kan oppheves. I tillegg er det mye vind i vårt område og dette bidrar til at regnet tørker opp. Det er altså fortsatt forbudt å bruke faste bål- og grillplasser, og bruke engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men vi mener at publikum i våre kommuner nå kan grille i egen hage uten å opptre uaktsomt. Men husk at du alltid er ansvarlig for egne handlinger - så grill med vett. NRBR tar ny vurdering på situasjonen mandag 18. juni.

Fortsatt forbud mot grilling og bruk av faste bålplasser

Det er meldt om en del regn torsdag 14. juni. NRBR kommer derfor til å ta ny vurdering av skogbrannfaren fredag morgen. Inntil den tid gjelder det fortsatt at bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Vi mottar mange henvendelser om man kan grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.

Ikke grill i egen hage!

Skogbrannfaren er enda høyere enn forrige helg! Det er nå så tørt at vi til og med ber publikum om IKKE å grille i egen hage. Det er fortsatt ikke forbudt å gjøre det, men skulle noe skje kan det bli ansett som at det var grovt uaktsomt. Spør deg selv om du virkelig MÅ grille denne helgen.

Begrensning på skogsdrift

30. mai: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og anbefaler begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

Organisert skyting på skytebaner

Vi har mottatt mange henvendelser om det er lov å skyte på skytebaner i forbindelse med skogbrannfaren og totalforbudet mot all bruk av åpen ild. Nedre Romerike brann- og redningsvesen går foreløpig ikke ut med et forbud mot dette, men oppfordrer alle til å bruke hodet. Husk at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt. Vi forventer at arrangør av organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak.

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er opphevet

Du kan igjen bruke faste grill- og bålplasser. Men vær klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger.

Frist for å søke/melde om sankthansbål

I kommunene Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog må du søke/melde om tillatelse til å tenne sankthansbål. For 2018 er fristen for å søke/melde fredag 8. juni klokka 08.00. Søknader/meldinger som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Hvis du får godkjenning, må bålet være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen torsdag 21. juni klokka 08.00.