Nyheter

Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte

NRBR nedlegger ikke forbud mot jakt foreløpig, men fraråder all aktivitet som kan starte en skogbrann. Vi ber jegere og grunneiere utvise stor forsiktighet dersom de velger å jakte. Foreløpig så ser det også ut som første helga i bukkejakta vil skje i en del regn og lavere temperaturer. Selv om tørka og skogbrannindeksen tar seg fort opp igjen vil dette hjelpe godt de første dagene. NRBR følger kontinuerlig med på skogbrannindeksen og vil vurdere forbud ved økning av skogbrannfaren. Jegere og grunneiere må inntil videre selv vurdere om aktiviteten de utfører er trygg. Jegere, grunneiere og andre må følge med på hjemmesiden til NRBR for å holde seg oppdatert på hva som gjelder.

Anbefalinger for skogsdrift heves til mørkerødt

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for det økende skogbrannfaren og vil derfor heve våre anbefalinger fra Rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.

Økonomisk støtte til fjerning av oljefyr og oljekamin

Første januar 2020 blir det forbudt å bruke slike oljebaserte varmeanlegg. ENOVA øker nå støtten og gir deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som de støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Grilling i egen hage

Vi får mange henvendelser om grilling i egen hage er lov eller ikke. NRBR har ikke nedlagt forbud mot grilling i egen hage, men vi oppfordrer til stor forsiktighet med bruk av ild (for eksempel grilling) også i egen hage, eiendom og selv terrasse. Vi kan ikke gå inn på hvert område og hver hage i alle våre kommuner, så du må selv vurdere hvor nær din grill er skog, mark, all vegetasjon og annet brennbart. Ta i betraktning at gnister kan sprute eller bli båret med vinden. Er du usikker, bør du la være. Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild. Nå som det er så tørt, kan det bli ansett som uaktsomt hvis noe skulle skje. Les mer om reglene for bålbrenning i våre kommuner her:

Igjen: Totalforbud mot åpen ild i eller i nærheten av skog og mark

Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ser seg derfor nødt til å nedlegge forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.

Sankthansbål i våre kommuner

De fleste som har søkt innen fristen og fått godkjenning til sankthansbål av oss, har anledning til å tenne bål. Men brannvesenet har ikke vurdert brannsikkerheten ved hvert enkelt bål, og det er den som står som søker som er helt og holdent ansvarlig. Der hvor vi mener bålene er for nær skog og mark og det derfor er åpenbart uforsvarlig å tenne bål, får sin tillatelse trukket tilbake. Disse ble ringt opp fredag morgen.

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet.

Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Men publikum må være klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. NRBR tolker bestemmelsen til at primuser og stormkjøkken kan være tillatt. Du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild. I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.» NRBR vil nærmere helgen ta stilling til om det blir tillat med sankthansbål.

Forbudet opprettholdes

Selv om det kom en del nedbør i går (torsdag), anser NRBR dette som for lite og for lokalt til at forbudet mot bruk av ild utendørs kan oppheves. I tillegg er det mye vind i vårt område og dette bidrar til at regnet tørker opp. Det er altså fortsatt forbudt å bruke faste bål- og grillplasser, og bruke engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men vi mener at publikum i våre kommuner nå kan grille i egen hage uten å opptre uaktsomt. Men husk at du alltid er ansvarlig for egne handlinger - så grill med vett. NRBR tar ny vurdering på situasjonen mandag 18. juni.

Fortsatt forbud mot grilling og bruk av faste bålplasser

Det er meldt om en del regn torsdag 14. juni. NRBR kommer derfor til å ta ny vurdering av skogbrannfaren fredag morgen. Inntil den tid gjelder det fortsatt at bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Vi mottar mange henvendelser om man kan grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.

Ikke grill i egen hage!

Skogbrannfaren er enda høyere enn forrige helg! Det er nå så tørt at vi til og med ber publikum om IKKE å grille i egen hage. Det er fortsatt ikke forbudt å gjøre det, men skulle noe skje kan det bli ansett som at det var grovt uaktsomt. Spør deg selv om du virkelig MÅ grille denne helgen.