Nyheter

Begrensning på skogsdrift

30. mai: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og anbefaler begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

Organisert skyting på skytebaner

Vi har mottatt mange henvendelser om det er lov å skyte på skytebaner i forbindelse med skogbrannfaren og totalforbudet mot all bruk av åpen ild. Nedre Romerike brann- og redningsvesen går foreløpig ikke ut med et forbud mot dette, men oppfordrer alle til å bruke hodet. Husk at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt. Vi forventer at arrangør av organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak.

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er opphevet

Du kan igjen bruke faste grill- og bålplasser. Men vær klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger.

Frist for å søke/melde om sankthansbål

I kommunene Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog må du søke/melde om tillatelse til å tenne sankthansbål. For 2018 er fristen for å søke/melde fredag 8. juni klokka 08.00. Søknader/meldinger som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Hvis du får godkjenning, må bålet være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen torsdag 21. juni klokka 08.00.

Ikke slurv med brannsikkerheten på hytta

Møt oss på vei til påskeferie og få med deg informasjon om brannsikkerhet på hytta, røykvarslerbatterier og andre saker som er bra for sikkerheten – og kveldsunderholdningen. Fredag 23. mars kl. 10-14 står vi på 7-Eleven i Hakadal og på Shell Skedsmo nordgående.

Romerike 110-sentral flytter

Romerike 110-sentral og Alarmsentral Brann Øst (ABØ) går sammen i den nye Øst 110-sentral i Ski 11.april 2018. Den nye 110-sentralen skal dekke Romerike, Follo og Østfold, og blir samlokalisert med politiets operasjonssentral i Øst politidistrikt i Ski. Vi etablerer nytt alarmmottak, og skal flytte kundedatabasene fra Romerike og ABØ. I perioden fra 4.april til 12. april henstiller vi om det ikke planlegges idriftsettelse av nye alarmer og konverteringer i Romerike eller ABØ sitt distrikt.

Nå får du digital post fra oss!

Vi starter vinteren 2018 med å sende digital post til innbyggere og bedrifter. Det betyr at du som privatperson vil etter hvert ikke lenger få brev fra oss på papir i postkassa. Brevene vil du nå få i den digitale postkassa som du har valgt (Digipost eller e-Boks). De som ikke har gjort et valg, mottar brevene i Altinn.