Nyheter

Sensommerhilsen fra brann- og redningssjef Arne Stadheim

I sin augusthilsen skriver Arne Stadheim blant annet om at vi nettopp har levert fra oss vår innstilling til budsjett og økonomiplan, at kommunestyret i Gjerdrum har besluttet å utrede muligheten for å søke medlemskap i brannsamarbeidet vårt og siste nytt om rens og vask av utrykningstøy.

Besøk av brannvesenet i barnehage og skole

Mange barnehager og skoler i våre kommuner ønsker seg besøk av Bjørnis, Pernille eller en brannbil - særlig i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Vi får veldig mange henvendelser og har dessverre ikke mulighet og ressurser til å besøke den enkelte skole og barnehage. Vi har heller ikke brannhjelmer å dele ut. I forbindelse med årets Brannvernuke blir dessverre også årets Åpen dag på brannstasjonen avlyst pga. smittefaren. MEN det planlegges både nasjonale og lokale aktiviteter som skoler, barnehager og privatpersoner kan delta på! Følg med på hjemmesiden vår, følg Nedre Romerike brann- og redningsvesen på Facebook og meld deg på vårt nyhetsbrev - så holder du deg oppdatert!

Skogbrannfare – ikke bruk faste grill- og bålplasser

Det er svært tørt i skog og mark nå! Det skal ikke mye til før det tar fyr slik situasjonen er nå, så vi anser det som uforsvarlig å tenne bål i skog og mark. Dette gjelder også bruk av engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken. Turfolk, samt skole- og barnehageansatte som planlegger myk start på skoleåret med tur ut, bør heller IKKE bruke faste grill- og bålplasser før skogbrannindeksen går ned. Ta med matpakke, pølse på termos eller andre alternativer! Oppfordringen gjelder til det faller nedbør av betydelig mengde og skogbrannindeksen går ned.

Boligbrannen på Skedsmokorset

I går omkom dessverre en person i husbrann på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. Våre tanker går til de pårørende, venner, bekjente og naboer. Nå skal politiet etterforske brannen, og vi skal evaluere vår innsats og undersøke det forebyggende aspektet. I vårt område har vi ikke hatt en dødsbrann siden 2017. I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde det per 30. juli omkommet 24 personer i brann - 13 menn og 11 kvinner på landsbasis i år. 

Nye grep for å sikre beredskapen ved skogbrann

Rett før vi gikk inn i årets skogbrannsesong fikk vi på plass en ekstra skogbrannreserve på 41 mannskaper – hentet fra egne ansatte og industrivern i vår region. Nå føler vi oss trygge på å kunne takle flere skogbranner samtidig. Vi vet det kan skje – det er nemlig tanken på gjentakelse av skogbrannsommeren 2018 kombinert med pandemi som har gjort at vi har måttet tenke nytt.

Nyheter om våre brannstasjoner

NRBR går spennende tider i møte når det kommer til brannstasjoner. Det er mye på gang, både av splitter nye, ferdigbygde stasjoner og planer om nybygg i flere av våre kommuner. NRBR har i løpet av årene fått flere ansatte og mye nytt utstyr som skal ha plass. Men aller viktigst er at moderne og tilpassede lokaler tilfredsstiller dagens HMS-krav for brannkonstabler og feiere. Fersk forskning viser nemlig at det er essensielt at våre ansatte ikke utsettes unødvendig for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot. Det kan være vanskelig og svært omfattende å bygge om eldre brannstasjoner til å møte disse kravene, selv om vi hele tiden jobber for å få tilfredsstillende lokaler og løsninger. Derfor er vi godt fornøyd med samarbeidet med våre kommuner, som tar HMS og arbeidsforholdene for våre ansatte på alvor.

Fritidsboliger på Nedre Romerike

Nå som flere i befolkningen har blitt vaksinert og samfunnet åpnes mer og mer, skal vi i tiden fremover utføre tilsyn og feiing på de fritidsboligene på Nedre Romerike som vi ikke rakk å besøke før pandemien. Smittesituasjonen vil selvfølgelig følges fortløpende, og eventuelle endringer kan komme som følge av dette.