Nyheter

Debrief og kollegastøtteordning

Vi har planverk for hvordan vi som bedrift skal møte ansatte med et yrke hvor man kan utsettes for store psykiske påkjenninger, slik som redningsarbeidet i Ask i Gjerdrum. Alle våre mannskaper som har vært involvert i redningsarbeidet i Gjerdrum har nå vært gjennom såkalt debrief og samtaler med kollegastøtteordningen. Også ansatte som har hatt andre oppgaver i forbindelse med operasjonen, slik som arbeid i staben eller sørget for vedlikehold av motorsager og annet utstyr, har fått tilbud om samtaler med kollegastøtteordningen.

USAR

USAR står for “urban search and rescue” og er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, installasjoner, ras og liknende. Dette er NRBRs USAR-gruppe

Våre tanker går til Gjerdrum

Våre tanker går til alle i Gjerdrum og alle som er berørt av leirskredet i går natt. På årets siste dag, går våre tanker og medfølelse til alle som ikke er gjort rede for og deres pårørende i gårsdagens katastrofe, og til de som har mistet sine hjem, og til de evakuerte som sitter igjen med uvissheten. Det er ikke store forhold og lange distanser på Romerike: Vår brann- og redningssjef Arne Stadheim bor i Gjerdrum, det gjør også to andre av våre ansatte. Heldigvis er ingen bosatt i rasområdet, men de har kanskje venner og bekjente som er det. Gjerdrum kommune grenser til vårt område på Nedre Romerike. Vi har lang historie med samarbeid med våre kolleger i Øvre Romerike brann og redning og gjør nå alt vi kan for å bidra med ressurser, støtte, utstyr og kjøretøy. 2020 har virkelig ikke brakt med seg mye godt, og nå kom dette helt på slutten. Vi sender en digital klem til alle der ute som trenger det og håper på et bedre 2021.

Ubrukt fyrverkeri

I forbindelse med oppfordringen ikke å sende opp fyrverkeri i Gjerdrum på grunn av redningsaksjonen, har vi fått mange spørsmål om det er lov til å oppbevare ubrukt fyrverkeri hjemme etter nyttårsaften. Svaret på det er: Ja, du har lov til å oppbevare inntil 5 kilo NEI (netto eksplosivinnhold) fyrverkeri hele året uten tillatelse. Husk at dette må lagres på et trygt og tørt sted, hvor barn og uvedkommende ikke kan få tak i produktene. Ubrukt fyrverkeri kan også leveres tilbake til forhandleren, som da vil sørge for at dette destrueres forskriftsmessig.

Fyrverkeri nyttårsaften

Planlegger du å sende opp fyrverkeri på årets siste dag, kan det være lurt å sette seg inn i hva som er lov og ikke lov. Vi har samlet alt på en side. Her finner du også oversikten over godkjente utsalgssteder i våre kommuner.

Julehilsen fra brann- og redningssjefen

I sin julehilsen ser brann- og redningssjef Arne Stadheim fremover og forteller om hvordan vi skal styrke og sikre beredskapsevnen i vårt område, løse utfordring med Arbeidsmiljøloven, samt finne tiltak mot kreftfaren for brannmannskaper.

Novemberhilsen fra brann- og redningssjefen

Vi skriver nå slutten av november, og den tidlige førjulstiden står praktisk talt for tur. Førjulstiden for oss i NRBR betyr gjennomføring av siste styremøtet i år og det obligatoriske desember-møtet med representantskapet.

Oppdatert ressursoversikt og bemanning

Her finner du en oversikt over kjøretøy, båter, andre ressurser og bemanning som NRBR har til rådighet og hvilke brannstasjoner de vanligvis befinner seg på.