Nyheter

Nyhetsbrev fra brann- og redningssjef Arne Stadheim 29. oktober 2020

Vi skriver nå slutten av oktober, og høsten har for alvor satt sitt preg på hverdagen. Årstidenes tradisjonelle vær har blitt merkbart utfordret av klimaendringene de siste årene, noe som for min egen del har gjort klokkejusteringen til det sikre høsttegnet. Ut over det kan det til tider føles som om vi er i flere årstider samtidig. Eller som noen ville sagt det; det føles som om vi bor i Haugesund.

Brannbiler og offentlige anskaffelser

Vi er i god gang med innkjøpet av både ny mannskapsbil og en redningsbil. Mens mannskapsbilen skal bli den nye hovedbilen på Lørenskog brannstasjon, skal redningsbilen samle alt utstyr for tungberging og USAR. Vi arbeider nå med kravspesifikasjonene. Kravspesifikasjonene beskriver våre behov og krav til disse kjøretøyene overfor leverandørene.

PRESSEMELDING: Vi iverksetter strengere tiltak mot smittespredning

I dag besluttet Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) å oppjustere til rød fase i sin pandemiplan. Det innføres dermed strengere tiltak mot smitte.  Bakgrunnen for innstrammingene er at vi nå har påvist koronasmitte blant våre ansatte, i tillegg har vi mistenkte smittetilfeller. NRBR ønsker å presisere at disse tilfellene ikke reduserer vår beredskap.

IT-seksjon, Nødnett og pandemi

NRBR har fått i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å oppgradere nødnettradioene til Øvre Romerike brann og redning (ØRB), flyplassbrannvesenet på Gardermoen (OSL) og NRBRs egne. Kommunesammenslåingene på nyåret og politireformen som førte til reduksjon av politidistriktene til 12 på landsbasis, gjorde oppgraderingen nødvendig. Det er NRBRs IT-seksjon som står for arbeidet med oppgraderingen

NRBRs slokkerobot redder verdier

Vi har sendt ut en pressemelding om bistand mellom brannvesen når det kommer til spesialutstyr. Denne uken bisto vi med slokkerobot og drone på brannen i Moelv. Vi var også klare for å dra til brannen på Melkøya noen dager tidligere med det samme utstyret.

Brann- og redningssjefens septemberhilsen

Arne Stadheim deler sine tanker om budsjettet som legges frem for frem for styret og eierstyrings-sekretariat i september, og om lønnspolitisk plan som har et annet fokus enn tidligere og som kanskje er nybrottsarbeid i brannvesen-sammenheng.

Brannøvelse – ring Øst 110-sentral

Det er mange som skal ha brannøvelse denne uken og det er fint at dere har fokus på brannvern og brannøvelser! Men skal dere ha brannøvelse i barnehagen, skolen, borettslaget eller i bedriften og har brannalarm til brannvesenet? Da må dere ringe Øst 110-sentral på telefon: 64 91 31 00 (og ikke direkte til oss) før dere utløser alarmen. Da unngår dere unødige utrykninger og fakturaer.

Brannstasjonene stengt for publikum og familie

Som resten av Norge er vi i NRBR på vei tilbake til en normal arbeidsdag. Men fremdeles opprettholder vi enkelte tiltak for å være sikker på å unngå smittespredning. En av disse tiltakene er at publikum og familie ikke får lov til å besøke noen av våre brannstasjoner inntil videre. Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ringe sentralbordet (tlf. 67 91 04 00) eller sende en epost til post@nrbr.no. NB! VED BRANN OG ULYKKER RING 110!

Gi brannvesenet 3,5 meter!

Brannvesenets utrykningskjøretøy trenger 3, 5 meter bredde for å komme frem til ulykker og andre krisetilfeller. Det fine været som nå ligger over Østlandet har ført til valfart til alle badeplasser og utfartsplasser. Mange kommer med bil – og parkere slik at veien blir så smal at brannvesenet ikke kommer forbi. Vi ber om forståelse for at vi må ha mulighet for å redde liv.

En hilsen fra brann- og redningssjefen 12. juni 2020

Det nærmer seg sommerferie 2020, en ferie som for alle vil fortone seg noe annerledes enn det vi er vant til. Den blir nok likevel ikke så spesiell som det så ut som for et par måneder siden, da mange svært alvorlige scenarioer for smittespredning og sykdomstilfeller så ut til å bli en realitet. Til tross for at dette ikke helt har slått til, normaliseres ikke samfunnet opp med det første. Dette trekker ut i tid, og det er dette som gjør sommeren i år spesiell. Det er noe vi må finne oss i, i et felles krafttak for å beskytte de som av ulike grunner er i risikosonen for å bli alvorlig syke av korona-viruset.