Nyheter

Sankthansbål

15. juni er fristen for å søke om/melde i fra om sankthansbål. Bruk vårt elektroniske skjema ved søknad/melding.

Stilling ledig

Vi søker etter avdelingsleder på forebyggende avdeling.

Bålforbud

Hvert år den 15. april trer bålforbudet i kraft. Det gjelder for alle kommuner.