Engangsgriller og faste bålplasser

Er du klar over at bålforbudet innbefatter engangsgriller?

29. april 2020:

Selv om det i det siste har vært en del regn, betyr ikke det at skogbrannfaren er over. De som ønsker å tenne bål, bør bruke de faste bålplassene. Oversikten over disse finner du her.

Det er hvert år, over hele landet, et bålforbud i perioden 15. april til 15. september. Bålforbudet gjelder også bruk av engangsgrill. Ønsker du å bruke engangsgrill, bør du gjøre det på en av de de godkjente bålplassene, og bare hvis den er plassert på ubrennbart underlag. Husk at engangsgrillen må være helt slokket og kald før du kaster den i søpla. Bruk helst søppelbøtter godkjent for engangsgriller eller ta den med hjem.

Husk at du også er ansvarlig når du tenner ild på de faste, godkjente bålplassene. Faktisk er alle ansvarlige når de tenner ild, uansett hvor de er og når det er.  Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan det medføre straffeansvar, erstatningsansvar eller bot.