Feiing

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger. I NRBR er feierseksjonen en del av forebyggende avdeling.

Brosjyre om hvordan feieren jobber i din kommune

Mange lurer på hvor ofte feieren kommer og om hva feiegebyret går til.

Slik jobber feieren i din kommune

 

Ingress utepeis

Feiing på hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Informasjon om feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger finner du her

 

Ingress flossInstallasjon av peis, ovn og annet ildsted

Det er meldeplikt til feierseksjonen ved nyinstallasjon av peis, ovn og andre ildsteder.

Du finner meldeskjema for installasjon av peis, ovn og ildsted her.

 

 Ingress vedFyr riktig

Det er tryggest, billigst og varmest med korrekt fyring. Feieren gir deg rådene.

Slik bør du fyre

 

Ingress to feiere

Dette tilbyr feieren

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner / piper og tilsyn i boliger.

Les mer om hva feieren gjør

 

Ingress floss Feier’n kommer

Du får lapp i postkassa eller sms på mobilen cirka en uke før feieren kommer.

Slik forbereder du deg til besøk fra feieren

 

Ingress to feiereBoligtilsyn

Feieren kan gi deg råd om brannsikkerhet hjemme.

Feieren går boligtilsyn

 

Ingress flossUtlån av feieutstyr

Vi låner ut feieutstyr til bruk på hytta o.l.

Slik får du lånt med deg feieutstyr

 

Ingress utepeisKrav til utepeis

Dette sier feierseksjonen om utepeis.

Dette må du tenke på når du skal ha utepeis

 

Utstyr til feiing

Hjemling av feiing og tilsyn

Lurer du på hjemlingen, finner du den her.

Gå til hjemling av feiing og tilsyn i NRBRs kommuner