Boligtilsyn

Feieren kommer på boligtilsyn.

I tillegg til å feie piper og ildsteder, går også feieren boligtilsyn. Da gir de informasjon om brannsikkerhet, i tillegg til råd og tips om fyring. Finn kontaktinformasjon i menyen øverst på siden.

De ansatte på feierseksjonen kan gi deg råd og informasjon om brannsikkerhet hjemme.
De ansatte på feierseksjonen kan gi deg råd og informasjon om brannsikkerhet hjemme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynet vil omfatte:
• Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vurderer vi behovet for feiing
• Atkomst for feiing av skorsteiner
• Brannteknisk utstyr, slik som slokkemidler og røykvarslere
• Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann