Tilsyn og feiing på hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. NRBR har brukt 2017 til å kartlegge alle fritidsboliger i våre kommuner og starter med tilsyn og feiing av disse i mai 2018.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

NRBR har faktisk fritidsboliger i alle våre kommuner: Nittedal, Aurskog-Høland, Rømskog, Sørum, Fet, Skedsmo, Rælingen og Lørenskog. Vi har brukt 2017 til å kartlegge disse og planlegge besøk til de nesten 3000 fritidsboligene i våre kommuner. Dette har vi gjort ved å sende ut sms til alle eiere.

 

Feieren kommer til hytta i 2018

I mai 2018 vil vi begynne å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. Vi gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke om eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

Les mer om:

Oppbevaring og bruk av gass på hytta her

Det er påbudt med fungerende røykvarsler i alle boliger – også hytter.

Det er påbudt med slokkemiddel i alle boliger

Samme krav til taksikring

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Du finner mer om taksikring og utstyr til dette her.

SMS til alle fritidsbolig- og hytteeiere

Vi har brukt 2017 til å kartlegge og planlegge besøk til de nesten 3000 fritidsboligene i våre kommuner. Dette har vi gjort ved å sende ut sms til alle eiere vinteren 2017. I sms fikk eieren en lenke og en kode. Hytteeiere som ikke har mobiltelefon, fikk skjemaet tilsendt på papir i posten.

Hvis du glemte å svare på sms-en eller av andre grunner ikke har gitt oss beskjed om din fritidsbolig, kan du gjøre det her på elektronisk skjema.

Dette måtte du gjøre hvis du mottok sms fra oss:

  • Gå inn på lenken (www.dmbrann.no ) enten via smarttelefon eller pc.
  • Logg på med koden.
  • Svar på spørsmålene i skjemaet

Spørsmålene som vi ønsket svar på var for eksempel om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange piper det er og om du bruker noe annet til oppvarming enn strøm, slik som parafin og gass. Svarene vi fikk skal brukes til å planlegge våre tilsyn.

Det er gratis å motta sms fra oss. Les mer om vår bruk av sms her.

 

Ny forskrift

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal altså hytta og fritidsboligen feies på lik linje med bolighus. Det blir også slik at den enkelte hytteeier får meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på skorstein og fyringsanlegg. Hytteeiere har også meldeplikt når det har blitt installert nytt ildsted. I våre kommuner gjøres det enkelt med å fylle ut dette skjemaet for nyinstallasjon av peis, ovn og annet ildsted.

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.

Feiergebyret fastsettes av de ulike kommunene.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på Lovdata.