Økonomisk støtte til fjerning av oljefyr og oljekamin

Første januar 2020 blir det forbudt å bruke slike oljebaserte varmeanlegg. ENOVA øker nå støtten og gir deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som de støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

ENOVA har 7. juli 2018 sendt ut følgende beskjed:

Har du oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje?

Det er fortsatt mange som ikke har planlagt hva de skal gjøre med sine oljebaserte varmeanlegg. 01.01.2020 vil det bli forbudt å fyre med fossilt brensel og derfor vil det være lurt å ha planlagt og startet prosessen med å skifte til et nytt oppvarmingssystem.

Pengestøtte

ENOVA er en organisasjon som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Hos ENOVA kan man søke om pengestøtte dersom man i dag fyrer med fossil olje og da blir nødt til å kvitte seg med denne typen oppvarming innen 2020.

Enova øker støtten ut 2018

Vi ønsker å bidra til at du kommer raskt i gang og kutter klimagasser allerede nå. Derfor øker vi støtten og kan gi deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som vi støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.