Utlån av feieutstyr

Nedre Romerike brann- og redningsvesen låner ut utstyr til feiing av skorstein og ildsted (peis og ovn) til bruk på hytte og fritidsbolig.

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt med seksjon feiing/service på tlf.: 67 91 04 00 i tidsrommet mandag-fredag, kl. 8-14.

Utsyret til utlån hentes og leveres på Lørenskog brannstasjon, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen.