Forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Det varme og tørre været i vårt distrikt fører til stor skogbrannfare i våre kommuner og det innføres derfor tiltak mot skogbrann.

Felles pressemelding fra Asker og Bærum brannvesen, Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Asker og Bærum brannvesen, Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS innfører nå forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det innføres også forbud mot grilling i og nær skog og mark.
Det varme og tørre været i vårt distrikt fører til stor skogbrannfare i våre kommuner og det innføres derfor tiltak mot skogbrann. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Brannvesenet oppfordrer alle til å vise aktsomhet med alle typer ild. Vi minner om at åpen ild i skogmark alltid er forbudt fra 15. april til 15. september hvert år.

Brannvesenet vurderer fortløpende situasjonen.

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel.