Første desember er Røykvarslerdagen

Første desember er røykvarslerdagen. Dette er dagen da alle må sjekke at de har fungerende røykvarslere hjemme. Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg, og du må ha minst én varsler i hver etasje.