Alt om sankthansbål, faste bålplasser og bråtebrenning

Dette må du tenke på før du tenner bål! Lover og forskrifter regulerer hvor man kan tenne bål, når man gjøre det og hva man kan brenne. Dette er av hensyn til helse, miljø og faren for skogbrann...

 • Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
 • Det er også det lov til å bruke tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av brannvesenet.
 • I noen perioder er det forbud mot all type brenning, hvis brannfaren er spesielt stor. Informasjon om dette legger vi ut på våre hjemmesider hvis det blir aktuelt. Du kan også følge oss på Facebook. Der legger vi ut alle nyheter.
 • I kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen er det året rundt et generelt forbud mot all brenning som skjer utendørs. Dette gjelder for eksempel brenning av alle typer avfall, bålbrenning og sviing av halm, gress eller lyng. I våre øvrige kommuner er det ikke fattet vedtak om generelt forbud mot brenning (lokal forskrift).
 • Bor du i Fet, Sørum, Aurskog-Høland eller Rømskog og har behov for å brenne noe som ikke er et kaffe- og turbål, som for eksempel bråtebrenning og brenning av hageavfall, må du kontakte forurensningsmyndigheten i kommunen. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning.
 • For Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog  må du søke/melde om sankthansbål. Bruk elektronisk skjema.

Dette kan du gjøre uten å søke brannvesenet i de kommunene med lokale regler:

 • Skedsmo kommune:
  • bruke grill og lage mat i utepeiser i på din egen eiendom, så lenge det er uten plager for naboer eller andre
  • brenne rent trevirke i vedovn.
  • tenne kaffebål i eller i nærheten av skog og mark i perioden 16. september til 14. april
  • bruk av godkjente grill- og bålplasser

 

 • Lørenskog kommune:
  • bruke grill og lage mat i utepeiser i på din egen eiendom, så lenge det er uten plager for naboer eller andre
  • brenne rent trevirke i vedovn
  • bruk av godkjente grill- og bålplasser

 

 • Nittedal kommune:
  • bruke grill og lage mat i utepeiser i på din egen eiendom, så lenge det er uten plager for naboer eller andre
  • bruk av godkjente grill- og bålplasser
  • bruk av faste griller på samlingsplasser og fellesområder hvis du rydder opp etter deg
  • brenne rent trevirke i vedovn
  • tenne kaffebål i eller i nærheten av skog og mark i perioden 16. september til 14. april
  • brenne avispapir, melkekartonger eller lignende i vedovn hjemme eller på hytta
  • brenning av floghavre i forbindelse med jordbruk

 

 • Rælingen kommune:
  • bruke grill og lage mat i utepeiser i på din egen eiendom
  • tenne kaffebål i skog og mark i perioden 16. september til 14. april
  • brenne avispapir og lignende i vedovn hjemme eller på hytta
  • brenne rent trevirke i vedovn
  • bruk av godkjente grill- og bålplasser

 

Les veiledning til forebyggende forskrift her for detaljer

Les Allemannsretten.nos tolkning av bålreglene her.

 

Les lokal forskrift for Skedsmo her

Les lokal forskrift for Nittedal her

Les lokal forskrift for Rælingen her

Les lokal forskrift Lørenskog her

 Ingress bålSankthansbål

Ved spesielle arrangementer kan det gis tillatelse til bålbrenning.

Les om hvordan du søker om å få tenne bål

 

Ingress bålFaste grill- og bålplasser

Her finner du oversikten over faste grill- og bålplasser i NRBRs eierkommuner samt Rømskog.

Her kan du tenne bål

 

Ingress BrannSkogbrann

Dette gjør du hvis du kommer først til en skogbrann.

Følg skogbrannfaren på Yr.

 

Ingress bålBråtebrenning

Det er generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

Les lokal forskrift