Gjeninnføring av det ekstraordinære bål- og grillforbudet!

26. juni: Brannvesenet må igjen innføre totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.

I tillegg oppfordrer NRBR alle til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller. Videre oppfordrer vi også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk. Publikum bør også være forsiktige med bruk av ild (grilling) i egen hage.

Ansvarlige for faste bål- og grillplasser kan laste ned plakater om grillforbudet på norsk, engelsk og polsk HER:

Skogbrannindeksen

Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover.

Bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle våre eierkommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, samt Rømskog. Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine hjemmesider og på Facebook.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.