Brannsikker båt

Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent.

Det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. I en båt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent.

Trygg i båt brosjyre

Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, dersom det tar fyr i en nabobåt. Om bord i båt gjelder også vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Tips for å unngå brann i båt:

 • montér røykvarsler
 • søl ikke bensin eller olje
 • sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs
 • sjekk det elektriske anlegget
 • pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • vær oppmerksom på lekkasjer
 • stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • vurder brannsikkerheten i gjestehavnen
 • Bruk gass på en trygg måte i båten

Røykvarsler og brannslokker

Røykvarsler bør være obligatorisk. Vi sover ikke tryggere i en båt enn i boligen. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt. En røykvarsler kan hindre at liv går tapt, det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør også et brannslokkingsapparat være lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering.

Vedlikehold av elektriske anlegg

 • Elektrisk anlegg og elektrisk utstyr ombord må være forskriftsmessig installert og bli brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter.
 • Sjekk gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm. Sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker. Bruk bare skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel) og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader.
 • Ikke bruk ”hjemmesnekrede” elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for nesten halvparten av alle branner i Norge.

Brannfare ved fylling av drivstoff

Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner. Det er viktig å tenke sikkerhet ved fylling av drivstoff. Unngå overfylling, slik at bensinen lekker ut i båten. Løs bensintank skal tas opp på bryggen før fylling.

Bensin er farligere enn diesel, men diesel er ikke ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann. Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er farlig fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.