Brannsikker på camping

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Har du røykvarslere på plass blir du varslet tidlig hvis uhellet er ute. Med slokkeapparatet lett tilgjengelig øker sjansen for at du klarer å slokke brannen, enten det brenner hos deg selv eller naboen.

Monter røykvarsler

Ved en brann teller hvert sekund, det er derfor viktig med tidlig varsling. Røykvarsler er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Det er også anbefalt å ha røykvarsler i forteltet.

Ha også en plan for rask evakuering dersom det skulle begynne å brenne.

 

Slokkeutstyr

Alle bør ha slokkeutstyr i sin campingvogn. Dette bør være minst 6 kg pulver eller 6 liter skum. Det skal også være slokkeutstyr utplassert på campingplassen. Gjør deg kjent med hvor dette utstyret er plassert.

 

Propan

Mange benytter propan til oppvarming og matlaging. Feil på gassutstyr eller feil bruk, kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning.

Propan er en tung gass som ved en lekkasje legger seg langs gulvet. Ved propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at gassen antennes og det blir eksplosjon og brann. En gassvarsler gir deg beskjed så fort en lekkasje oppstår.

Husk å sjekke gasslanger og koblinger. Slanger bør skiftes hvert 2. – 3. år. Trykkregulator skiftes etter maks 5 år.

 

Kullos

Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig lufting, eller det er en feil på apparatet, kan forbrenningen føre til at det dannes kullos. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, samtidig som den er svært giftig. En CO-varsler vil være et godt sikkerhetstiltak!

Pass også på at eksos fra aggregater o.l. ikke siver inn i teltet, campingvognen eller bobilen.

Pass på grillen

Ikke sett grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Husk at grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. Bruk aldri grillen inne i forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Hold derfor grillen utendørs med god avstand til teltduken!

 

Elanlegget

Montering og forandringer i det elektriske anlegget, skal alltid utføres av kvalifiserte personer. Bruk minst mulig skjøteledninger. Pass på at ledninger og utstyr er godkjent for den bruk det er tiltenkt. Ledninger beregnet for innendørsbruk må ikke benyttes utendørs. Se etter synlige skader på stikkontakter, støpsler og ledninger.