Gamle nødbluss og nødraketter

Dette gjør du med gamle nødbluss og nødraketter: Nødbluss og nødraketter kan ofte leveres inn til forhandlere av denne type varer, f.eks. i butikker for båtutstyr. Mange slike butikker har system for å ta imot utgåtte produkter og levere disse til godkjent mottak for destruksjon. De har per mai 2021 ikke plikt til å ta imot slike varer, så det kan derfor være lurt å ta en telefon i forkant. NB! Det er kun nødbluss og nødraketter som kan leveres inn til slike butikker, og ikke fyrverkeri, dynamitt og ammunisjon.