Påbudt med røykvarsler i campingvogn

Det er viktig med tidlig varsel i campingvogn og bobil.

I følge veiledningen til teknisk forskrift er også røykvarsler påbudt i campingvogner:

"Fritidsbolig i risikoklasse 4 med én boenhet, inkl. campinghytter, spikertelt og campingvogner. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i soverom eller på soveplass når mellomliggende dører er lukket."

Slokkeutstyr

I campingvogner og bobiler er det også påbudt med slokkeutstyr.

Gass og kullos

Campingvogner og bobiler anvender ofte gass til kjøleskap og oppvarming. Pass på at utstyret er i orden og monter gassvarsler.

Les mer om bruk av gass her.

Mange har i tillegg aggregat. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.

Gassvarsler og CO-varsler

Rull til toppen