Bålforbud i skog og mark frem til 15. september

17. august 2018: Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet. Husk at det ALLTID er grill- og bålforbud i skog og mark i tiden 15. april til 15. september. Men du igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Ikke glem at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet. Men det er ALLTID bålforbud i skog og mark i tiden 15. april til 15. september.

Ekstraordinært forbud opphevet 17. august 2018

NRBR har 17. august vurdert situasjonen og konkludert med at vi opphever det ekstraordinære grill- og bålforbudet som vi måtte innføre tidlig i sommer på grunn av den ekstreme skogbrannfaren. Det betyr at du igjen kan bruke faste grill- og bålplasser, under eget ansvar.

Alltid bål- og grillforbud 15. april- 15. september

Men det er fortsatt ordinært bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen/brannvesenet. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Engangsgrill

Hvis du velger å bruke engangsgrill på bålplassen eller hjemme, må du plassere den på ikke-brennbart underlag. Mange branner har begynt fordi engangsgrill har blitt plassert rett på f. eks gress, terrassegulv, platting eller verandabord.

Du er alltid ansvarlig når du tenner bål

Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Les mer om forebyggendeforskriften og reglene i våre kommuner her.