Faste helårs grill- og bålplasser

Husk bålforbudet og bruk faste grill- og bålplasser. Her finner du oversikten for NRBRs eierkommuner.

15. april til 15. september er det bålforbud, men det er likevel tillatt å benytte seg av faste helårs bålplasser, så sant det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild risikabelt. Slike forhold kan være:

 • Sterk vind
 • Stor skogbrannfare

Skogbrannindeksen kan du sjekke på Yr under spesialvarsel for skogbrann

Uforsiktig omgang med ild, slik som bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet!

I våre kommuner finner du faste, helårs bålplasser som er tilrettelagt og vedlikeholdt av kommunen og som kan brukes av publikum på listen under. Der bålplassen er privat,  bør du kontakte eieren før bruk for å avklare om det er i orden.

Faste, helårs bålplasser kjennetegnes bl.a. ved synlige ordensregler og branninstruks og slokkemuligheter (f.eks. vann). Husk at det bare er lov å bruke rent trevirke, ved eller kull, og at det skal være en ansvarlig, voksen person tilstede som ikke forlater bålet før det er slokket.

Faste helårs grill- og bålplasser i Nittedal:

 • Grillplass, Døli Løvstad vel, Elvetangen i Hakadal, gnr/bnr 42/63. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass ved Kruttverket, gnr/bnr 13/72. For alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass ved Rulse, gnr/bnr 39/7. For alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass ved Romstjern, gnr/bnr 7/9. For alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass ved Kjulstjern ved speiderhytta i Nordmarka, gnr/bnr 12/18. For alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass ved Høldippen, gnr/bnr 38/37. For alle som ferdes i området.
 • Varingskollen alpinsenter, 200 meter sør for toppen av akebakken. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Varingskollen, to bålplasser til ved alpinbakken og en lavvo som Varingskollen barnehage har etablert. Privat, men brukes av alle som ferdes i området. Lurt å avklare med barnehagen om tillatelse til å bruke disse.
 • Rotnes Vel i Nittedal etablering av helårs bålplass/grillsted ved gnr 14/104, ved Faktor-Hansen tomten, (2019)
 • Jensrud Husmannsplass i Nittedal gnr 13/142
 • Sørli, ved Sørliveien på eiendom gnr 15/358 (2021)

 

Faste helårs grill- og bålplasser i tidligere Skedsmo:

 • Asak skole og barnehage, lavvo- og ildsted. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Speiderhytta “Kneika". Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Tærudtjernet på Skedsmokorset, lavvo med ildsted. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Vardeåsen nærmiljøsenter og barnehage, ved vanntårnet i Vardeåsen Skedsmokorset. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Skjetten speiderklubb, bålplass/grillsted i dalen mellom Tårnbyveien og Grannveien på Skjetten, gnr 71/68. Privat, men brukes av alle som ferdes i området. Lurt å avklare med Skjetten speiderklubb om å få låne plassen.
 • Kunnskapsbyen barnehage, bålplass og lavvo med ildsted ved Kjeller gård. Privat, men brukes av alle som ferdes i området. Brannvesenet er usikker på om plassen eksisterer grunnet mye utbygging av boliger i det området i 2016 og 2017.
 • Sten Tærud skole, bålplass ved Farseggen. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.

Faste helårs grill- og bålplasser i tidligere Sørum:

 • Ved Haugtun skole, lavvo med ildsted og bålplass, gnr 118/13. Kan brukes av alle, men skolen bør kontaktes for tillatelse før bruk
 • Helårs bål/grill plass på gnr./bnr. 124/9, SIF hytta.
 • Fjuk oppvekstsenter og barnehage (se bildet)
Helårs bålplass
Helårs bålplass på Fjuk oppvekstsenter og barnehage i Lillestrøm kommune.

Faste helårs grill- og bålplasser i tidligere Fet:

 • Privat helårs bålplass ved Garderåsen barnehage. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.

Faste helårs grill og bålplasser i Rælingen:

 • Marikollen, grillhytte med ildsted og bålplass i tilknytning til gapahuk, gnr 102/44. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Grillsted og bålplass ved Gamle skoletomta, gnr 96/169. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass, Åmotdammen ved badeplassen, gnr 102/5. For alle som ferdes i området.
 • Rælingen kommune, Myrdammen 3 bålplasser, gnr 82/49 og 83/36. For alle som ferdes i området.
 • Kommunal helårs bålplass /grillsted på eiendom gnr 99/214 i Marikollen, Rælingen kommune (2019) for alle som ferdes i området
 • Kommunal helårs bålplass på Åmotdammen ved gapahuk i Rælingen, gnr 102/5 ( 2020) for alle som ferdes i området

 

Faste helårs grill og bålplasser i Lørenskog kommune:

 • Bekkeveien på Fjellhamar ved Steinbekkveien, gnr 107/8, lavvo med ildsted og bålplass. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Gundersenvika ved broen i Fjellhamarveien. For alle som ferdes i området.
 • Kjenn i Rådhusparken, flere faste grillplasser mot Langevannet. Offentlig for alle som ferdes i området.
 • Langgrunna på Fjellhamar, fast grill- og bålplass ved badeplassen. Offentlig for alle som ferdes i området.
 • Fast grill- og bålplass mot vannkanten, Vangen barnehage ned mot vannkanten. Offentlig for alle som ferdes i området.
 • Losbymarka, Mønevann badeplass, to faste grill- og bålplasser. Offentlig for alle som ferdes i området.
 • Losbymarka ved Finland, fast grill- og bålplass. Offentlig for alle som ferdes i området.
 • Losbymarka ved Finland, fast grill- og bålplass. Offentlig for alle som ferdes i området. (oppgradert 2020)
 • Fjellhamar Vel, nede ved elva mellom Rikard Nordraaks vei og Johan Svendsens vei (2020)
 • Sørlihavna på Lørenskog utfartsparkeringen rett ved treningsapparatene – en gapahuk med grill/bålplass
 • Fjellhamar, nede ved elva mellom Johan Svendsens vei/Rikard Nordraaks vei, gnr. 107/36
 • Sørlihavna Servisesenter og aktivitetspark, ved gapahuken som er plassert ved Losby elva helt i starten av turvei, Losbylinna.
 • Geiterudtangen, bortenfor demning nr. 2 i enden av Mønevann eller hvis du kommer fra Finland og forsetter på Lille Losbyrunden

 

Faste helårs grill og bålplasser i Aurskog-Høland:

 • Årnesveien 125, Bjørkelangen speidergruppe, gnr 65/3. Privat, men brukes av alle som ferdes i området.
 • Rømsjøen, gnr 75/21. Offentlig grillplass for alle som ferdes i området.

 

Retningslinjer for fast bålplass og fast grillsted

Ved ønske om etablering av ny fast bålplass og grillsted, sendes søknaden til post@nrbr.no

Disse retningslinjene gjelder for alle som ønsker å etablerer og bruke fast helårs bålplass eller fast grillsted:

 • Grunneiers tillatelse til opprettelse og bruk av bålplassen eller grillstedet må kunne dokumenteres.
 • Bålplassen må etableres på fast ubrennbart underlag som for eksempel fjell eller grus. Ved plassering i annet terreng må eventuelle humuslag og røtter (spredekanaler) fjernes i et område på ca. 3 meter i diameter. Bålplassen påføres et tilstrekkelig lag med grus.
 • Ved bygging av fast bålplass eller grillsted må kun ubrennbart bygningsmateriale benyttes.
 • Et grillsted kan etableres ved å benytte, for eksempel en kumring.
 • En rist kan da legges oppå. Plassering må også her være på ubrennbart underlag. Støp gjerne bunn med avløp og legg grus innvendig og utvendig.
 • Ordensregler for bruk av fast bålplass og fast grillsted og branninstruks skal utarbeides og synliggjøres i umiddelbar nærhet.
 • Bruk av fast bålplass eller fast grillsted skal ikke medføre fare for spredning av brann. Alt brennbart materiale og vegetasjon i umiddelbar nærhet fjernes.
 • Det kan kun benyttes rent trevirke, ved eller kull til bålet eller grillstedet.
 • Ved bruk av bålplassen må det forefinnes muligheter for slokking. For eksempel sisterne for oppsamling av regnvann, myr med torvmose, sand, slokkeapparat eller lignende.
 • Det skal være en myndig person tilstede ved bruk og denne er ansvarlig for sikkerheten. Den ansvarlige kan ikke forlate stedet før ilden er slokket.
 • Ved sterk vind og ved stor skogbrannfare kan ikke bålplassen eller grillstedet benyttes.