Skogbrann

Førstemann til skogbrann? Dette gjør du hvis du oppdager skogbrann.

  • Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.
  • Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre/ ung furu på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.
  • Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket.
    Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning.
  • Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser