Fortsatt ekstraordinært bål- og grillforbud!

13. august: NRBR vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi opphever det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi vil fredag 17. august ta ny vurdering av situasjonen. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Når det gjelder organisert skyting på skytebaner, så legger ikke NRBR ned forbud. Det er grunneier som må ta vurderingen av faren for skogbrann på sin eiendom. Vi forventer at arrangør av eventuell organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak. NRBR minner deg om at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt.

13. august: NRBR vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi opphever det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi vil fredag 17. august ta ny vurdering av situasjonen. Når det gjelder organisert skyting på skytebaner, så legger ikke Nedre Romerike brann- og redningsvesen ned forbud. Det er grunneier som må ta vurderingen av faren for skogbrann på sin eiendom. Vi forventer at arrangør av eventuell organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak. NRBR minner deg om at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt.

10. august: Det har kommet en del regn i vårt område de siste dagene. Dessverre er det ikke nok til at vi kan avlyse det ekstraordinære grill- og bålforbudet i våre kommuner. Det betyr at det fremdeles er totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. NRBR tar en ny vurdering av situasjonen mandag 13. august.

Skogbrannfare og skogsdrift

I tillegg oppfordrer NRBR alle til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller. Videre oppfordrer vi også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk. Publikum bør også være forsiktige med bruk av ild (grilling) i egen hage.

Ansvarlige for faste bål- og grillplasser kan laste ned plakater om grillforbudet på norsk, engelsk og polsk HER:

 

Bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle våre eierkommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, samt Rømskog. Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine hjemmesider og på Facebook.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.