Fritidsboliger og hytter skal ha feiing og tilsyn

I 2018 begynner NRBR å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. For å planlegge dette arbeidet, ønsker vi at alle eiere av fritidsboliger fyller ut dette skjemaet. Vinteren 2017 sendte vi ut sms til alle som eier hytte eller fritidsbolig med en lenke til et tilsvarende skjema. Hvis du fylte inn dette skjemaet, trenger du ikke å fylle inn flere skjemaer.

Det er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016 som har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet (paragraf 17). Det betyr at nå skal altså hytta og fritidsboligen feies på lik linje med bolighus.

Vi gjør oppmerksom på at NRBR ikke rekker å besøke alle fritidsboligene i løpet av 2018. Når vi planlegger å komme til en fritidsbolig, gjør vi avtale direkte med hytteeieren om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter.

Ønsker du ikke å sende inn elektronisk skjema, kan du laste ned papirversjonen her: xx.

Send den da ferdig utfylt til:

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Sykehusveien 10

1774 Nordbyhagen

 

Fritidsbolig

 • 1. Opplysninger om eierforhold og beliggenhet

  Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du skrive skjemaet ut på papir og sende i posten til oss.
 • Hvis jeg ikke vet det, hvor finner jeg det? Kan vi gi tips om det?
 • 2. Planlegging av feierens besøk

  Har ikke fritidsboligen skorstein skal feieren likevel komme på tilsyn, men du trenger ikke å fylle ut punkt 3 i skjemaet som handler om skorsteinen.
 • 3. Informasjon om skorsteinen i fritidsboligen

 • Har du to skorsteiner i fritidsboligen, ønsker vi at du også fyller ut informasjon om skorstein nr. 2:

 • Har du tre skorsteiner i fritidsboligen, ønsker vi at du også fyller ut informasjon om skorstein nr. 3:

 • 3. For å kunne feie skorsteinen, må vi ha informasjon om adkomst på taket:

 • 4. Opplysninger om oppvarming av fritidsboligen

  Her hadde det gjort seg med en forklaring på hvorfor feieren skal bry seg!
 • Flere valg er mulig.
 • GassOlje/parafinAnnet 
  Legg til en rad