Fritidsboliger og hytter skal ha feiing og tilsyn – skjema

I 2018 begynner NRBR å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. For å planlegge dette arbeidet, ønsker vi at alle eiere av fritidsboliger fyller ut dette skjemaet. Vinteren 2017 sendte vi ut sms til alle som eier hytte eller fritidsbolig med en lenke til et tilsvarende skjema. Hvis du fylte inn dette skjemaet, trenger du ikke å fylle inn flere skjemaer.

OBS Dette er ikke skjema for å søke om gebyrfritak fra feiing og tilsyn. Det gjøres på separat skjema.

Det er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016 som har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet (paragraf 17). Det betyr at nå skal altså hytta og fritidsboligen feies på lik linje med bolighus.

Vi gjør oppmerksom på at NRBR ikke rekker å besøke alle fritidsboligene i løpet av 2018. Når vi planlegger å komme til en fritidsbolig, gjør vi avtale direkte med hytteeieren om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter.

Ønsker du ikke å sende inn elektronisk skjema, kan du be om å få det tilsendt på papir. Ring vårt sentralbord på tlf. 67 91 04 00

Send den da ferdig utfylt til:

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Sykehusveien 10

1774 Nordbyhagen

 

Fritidsbolig

 • 1. Opplysninger om eierforhold og beliggenhet

  Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • 2. Planlegging av feierens besøk

  Har ikke fritidsboligen skorstein, trykker du "send" i slutten av skjemaet. OBS Dette er IKKE skjema for gebyrfritak fra feiing og tilsyn! Det må meldes separat på eget skjema.
 • 3. Informasjon om skorsteinen i fritidsboligen

 • Har du to skorsteiner i fritidsboligen, ønsker vi at du også fyller ut informasjon om skorstein nr. 2:

 • Har du tre skorsteiner i fritidsboligen, ønsker vi at du også fyller ut informasjon om skorstein nr. 3:

 • 3. For å kunne feie skorsteinen, må vi ha informasjon om adkomst på taket:

 • 4. Opplysninger om oppvarming av fritidsboligen

 • Flere valg er mulig.
 • GassOlje/parafinAnnet
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.