Gi brannvesenet 3,5 meter!

Brannvesenets utrykningskjøretøy trenger 3, 5 meter bredde for å komme frem til ulykker og andre krisetilfeller. Det fine været som nå ligger over Østlandet har ført til valfart til alle badeplasser og utfartsplasser. Mange kommer med bil – og parkere slik at veien blir så smal at brannvesenet ikke kommer forbi. Vi ber om forståelse for at vi må ha mulighet for å redde liv.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) – som de fleste andre brannvesen i Norge –  har utrykningskjøretøyer som trenger 3, 5 meter bredde for å være sikker på at vi kommer frem. Det er altså disse 3, 5 små meterne med fri i vei vi må ha for å kunne nå frem til en drukningsulykke, en hjertestans eller brann i huset på andre siden av badedammen. Det er ikke alltid det er mulig i disse dager da alle bruker den fantastiske varmen til å kjøle seg ned på badeplassene.

Vi ber innbyggerne om forståelse

Det er ofte et stort problem med parkering av biler slik at utrykningskjøretøy ikke kommer frem ved et krisetilfelle. Problemet er manglende skilting, håndheving av regler og ulovlig parkeringer. Vi ber derfor alle badeengler og turgåere om forståelse for dette og at de parkerer slik at vi slipper frem!

Juni 2020