Grill- og bålforbud opprettholdes

NRBR har 13. august vurdert situasjonen og mener at skogbrannfaren fortsatt er for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi vil fredag 17. august ta ny vurdering av situasjonen. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Når det gjelder organisert skyting på skytebaner, så legger ikke NRBR ned forbud. Det er grunneier som må ta vurderingen av faren for skogbrann på egen eiendom. Vi forventer at arrangør av eventuell organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak. NRBR minner deg om at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt.