Hvor mye propan, bensin, lampeolje og rødsprit kan du ha hjemme?

Egenberedskapsuka 2021 er i gang og denne gang oppfordrer myndigheten oss særlig til å lagre vann. Men egenberedskap betyr også at vi må ha en plan for hvordan vi skal holde varmen i boligen og lage mat dersom strømmen skulle bli borte i flere dager. Myndighetene mener derfor at vi bør ha et lager hjemme av for eksempel gass (propan), rødsprit og drivstoff (bensin og diesel). Alt dette går under betegnelsen «farlig stoff». Mange privatpersoner, boligsameier og borettslag har lurt på hvordan lagring av dette skal gjøres sikkert og lovlig. Det er jo ikke alle av oss som bor slik at man har en bod eller liknende hvor vi kan oppbevare farlige stoffer forsvarlig. Særlig vil det gjelde de som bor i leilighet.

Det er viktig å presisere at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare den brannfarlige gassen eller væsken, kan du ikke ha slike stoffer i reserve.

Det er hovedsakelig forskrift om håndtering av farlig stoff som bestemmer hvor mye vi kan oppbevare hjemme og hvordan det skal lagres. Her er det som gjelder:
• Du har ikke lov til å oppbevare brannfarlig gass (propan) i kjeller eller rom under terreng, eller på loft. Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte
• Du kan maksimalt oppbevare 55 liter (to beholdere med hver 11 kg) propan og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit) inne i boenheten. Har du utvendig bod eller lignende kan du oppbevare 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit.
• MEN: Bor du i sameie eller borettslag, kan styret lage egne vedtekter som ikke tillater oppbevaring av farlig stoff, hvis de vurderer risikoen for uhell og ulykker for høy.
• I enkelte tilfeller kan også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og kommunen fastsette nærmere begrensninger eller forbud mot oppbevaring av farlig stoff.
• Lampeolje er ikke klassifisert som brannfarlig væske og det er ikke angitt noen maksimal tillatt oppbevaring i boenheter eller kjeller/garasjeanlegg for dette.

Vær klar over at forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som håndterer farlig stoff har plikt til å være aktsom og «opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

 

Les mer om oppbevaringa av farlig stoff hjemme: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/oppbevaring-av-farlig-stoff-i-bolig/

Les mer om lagring av vann her: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/slik-lagrer-du-vann/