Instruktører i utrykningskjøring

Det er avgjørende for et brannvesen å ha kvalifiserte utrykningssjåfører som har lov til å kjøre med blålys og sirene. For NRBR er godkjente utrykningssjåfører i tillegg viktig for HMS og sikkerheten siden det setter oss i bedre stand til å takle den risikoen det er med å håndtere tunge kjøretøy. Det innebærer en stor kostnad for et brannvesen å ha mange nok ansatte med «Kode 160» i førerkortet - koden som viser til bestått og gjennomført kurs i utrykningskjøring - og det er også ventetid på å få plass på slike kurs. Dette er bakgrunnen for at NRBR nå har utdannet to kjørelærere slik at vi kan utdanne våre egne mannskaper. I tillegg betyr egne instruktører at vi får hyppigere resertifiseringer av sjåførene vi allerede har og at vi sikres bedre dokumentasjon.

To av våre ansatte har siden september gått på kurset «instruktør utrykningskjøring kode 160» på Nord Universitet i Stjørdal. Nå har de hatt eksamen og er ferdig utdannet kjøreinstruktører. For å bli kursarrangør for kode 160 må de to være med på fem fullverdige 160 kurs hos Statens Vegvesen, og dette oppnår vi innen utgangen av året.

Hele organisasjonen skal undervises

Allerede nå er de to i gang med å praktisere sine nye ferdigheter ved å holde kjørekurs med aspiranter, og regodkjenning og vedlikeholdstrening for allerede utdannede utrykingssjåfører. Senere skal også de andre avdelingene nyte godt av de nye kjøreinstruktørene. Brann- og redningssjef Arne Stadheim påpeker: «Det er svært viktig å sørge for at alle som kjører bil i tjenesten for NRBR, enten det er i utrykning eller i ordinære oppdrag, skal få undervisning og veiledning for hvordan dette skal håndteres trygt og sikkert. Denne kapasiteten vil derfor ikke kun være for operativ avdeling, men også for administrasjon og de tre forebyggende seksjonene.»

Dette er kurset

Det er to muligheter for slik utdannelse i Norge, enten på Stavern på Politihøyskolen for utrykningskjøring, der brann og helse kan delta og gir 15 studiepoeng som står som et krav i utrykningsforskriften. Men siden politiet kun hadde kapasitet til å utdanne sine egne i 2019, så dro våre to kandidater til Nord Universitet i Stjørdal, 3 mil nord for Trondheim. Nord Universitet har studier innen bl.a. trafikklærerutdanning, ulykkeundersøkelser, førerprøvesensorer, tilsyn, trafikant kjøretøystudie og selvsagt instruktør utrykningskjøring som gir 30 studiepoeng.

Kurset har bestått av 650 timer med egenstudie, åtte samlinger, tre innleveringsoppgaver, to skriftlige eksamener og to praktiske eksamener med to sensorer i bilen. Av teoretiske emner, har de blant annet vært igjennom utrykningsdyktighet yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktører. Selvfølgelig har det blitt mye praktisk kjøring. Bare i utrykningskjøring har de nok passert 13-14 000 km, inkludert kjøring tur/retur Lørenskog – Stjørdal. De har også vært på tørrbanekjøring i Sverige og isbanekjøring i januar på Tisleifjorden på Golsfjellet.