Invitasjon til brannvesen/ bedrifter om nasjonalt samarbeid om opplæring i brannforebyggerfaget

NRBR har tatt initiativ til og inviterer til et uhøytidelig, men seriøst møtested for læringer i brannforebyggerfaget fra hele landet! Brannvesen og bedrifter som har lærlinger kan melde seg på vårt opplegg, som vil foregå digitalt. Oppstart er 30. september.

Brannforebyggerfaget er et nytt navn på et fag som handler om å føre tilsyn, feie og drive informasjons- og motivasjonstiltak for å forebygge brann. Elevene går først bygg- og anleggsteknikk og har deretter 3 års læretid. Læretiden gjennomføres som regel i et brannvesen under forebyggende avdeling. Hvert brannvesen står for opplæringen av egne lærlinger. I læretiden skal lærlingene lære seg å se sammenheng mellom ulike brannårsaker og brannforebyggende tiltak. De skal lære om miljøutslipp fra fyringsanlegg og kunne foreslå tiltak som reduserer miljøbelastningen.

Nasjonalt samarbeid for lærlinger og veiledere

Det er mye som skal læres på 3 år og alle lærlinger i brannforebyggerfaget samles derfor på Norges brannskolen tre ganger i løpet av læretiden, til sammen 17 uker. Her lærer de mye, men likevel kan det være nyttig å ha et samarbeid utenfor Norges brannskole. På dette viset kan vi sikre best mulig opplæring, dra nytte av hverandres erfaringer og få en likhet i tjenesten vi leverer innbyggerne våre. På bakgrunn av dette ønsker NRBR å starte et nasjonalt samarbeid om opplæring i brannforebyggerfaget.

30. september starter et uhøytidelig, men seriøst møtested der vi samler læringer fra hele landet digitalt og driver undervisning og oppgaver. Tanken er noen timer, en dag i måneden, der tema og instruktør varierer fra gang til gang.

I NRBR får vi en ny lærling i august 2021 og det gjelder flere brann- og feiervesen. Derfor ønsker vi at første møte gjennomføres i september. Opplegget vil starte på nivået til en første års lærling, men det er åpent for at lærlinger som har holdt på lengre kan delta. Veiledere kan også henge seg på.

Vil dere delta?

Vi trenger en tilbakemelding fra de lærebedriftene som ønsker å delta for å se hvordan stemningen er der ute. Send e-post til Karianne Mæhlum på kama2@nrbr.no eller ring 905 23 821. Vi trenger navn og e-postadressen til alle som skal delta.

Vi har mottatt flere tilbakemeldinger på at det også ønskes et samarbeidsopplegg for veiledere. Dersom dette er av interesse, så gi beskjed. Vi holder av 7. oktober kl. 13-15 til dette.

 

Forslag til plan og temaer høsten 2021 – vår 2022

Dato og tidspunkt Tema og instruktør
Torsdag 30. september. Kl.13.00 Bli kjent. Innspill på temaene. Læreplanen feier/ brannforebygger. Arbeidsoppgaver.

v/ Karianne Mæhlum, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Fredag 29. oktober. Planer for arbeidet og evalueringer. Svenneprøven
November Lovverk. Røykvarslere og slokkeutstyr
Desember Lovverk. Avvik
Januar Skorsteiner – sotbranner
Februar Ildsteder – miljø – rentbrennende
Mars SIV
April Kommunikasjon
Mai Gass
Juni

 

Kontaktperson:

Karianne Mæhlum
feierinspektør/ opplæringsansvarlig
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Jobb: 905 23 821

Send e-post til: kama2@nrbr.no