Invitasjon til Femåringskampanjen er sendt ut

Femåringskampanjen er en brannforebyggende kampanje som i 2020 tilbys de eldste barna i barnehager i Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog-Høland. Invitasjonen er nå sendt ut til barnehagene gjennom kommunene.

NRBR har i flere år invitert de eldste barna i barnehagene i utvalgte kommuner til å melde seg på den svært populære «Femåringskampanjen».  I 2020 er det altså barnehagene i Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog-Høland som får tilbudet. Nittedal kommune utelates i år, fordi barnehagene der vil få såkalt Pernille-tilsyn.

Besøk på brannstasjonen som premie

De barnehagene som melder seg på kampanjen forplikter seg til å følge undervisningsopplegget om brannvern fra Bjørnis eller annet pedagogisk opplegg tilpasset aldersgruppen for 5-åringene i løpet av våren. Etter at barnehagene har gjennomført opplegget, får de eldste barna besøke en av våre brannstasjoner i mai eller juni. Der blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for femåringene.

Førstemann til mølla

Siden NRBR i år inviterer svært mange barnehager til å melde seg på, kan vi ikke garantere at alle får komme på besøk til oss. Barnehagene som får plass, vil få beskjed om endelig dato og klokkeslett etter påmeldingsfristen, som er 4. mars.

Mer informasjon her: