Slik blir du 110-operatør

Romerike 110-sentral dekker alle kommunene på Romerike, samt Rømskog. Det er to brannvesen på Romerike og 13 brannstasjoner. Det er 13 fast ansatte på sentralen i tillegg til flere vikarer. Sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon og mottar årlig omtrent 5000 henvendelser over nødnummer 110.

For å kunne jobbe som operatør på sentralen må en oppfylle kravene til operatørstilling. Minimumskravene er obligatorisk yrkesutdanning for brannkonstabel. I tillegg er det ønskelig med Norges brannskole Befalsutdanning Trinn 1, Alarmoperatørkurs, samt gode IKT kunnskaper og erfaring fra VISION/ICCS.

Les mer om Romerike 110-sentral her